Podpora podnikání

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
http://www.czechinvest.org

Agrární komora ČR
http://www.agrocr.cz

Centrum pro elektronický obchod
http://www.centrumeo.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR
http://www.crr.cz

CzechTourism
http://www.czechtourism.cz

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
http://www.czechtrade.cz/

Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE)

http://www.cebre.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)
http://www.cmzrb.cz

Grantová agentura
http://www.gacr.cz

Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP)
http://www.narp.cz/

Výzkum a vývoj v ČR
http://www.vyzkum.cz   

Evropský portál pro MSP
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_cs.htm

Propagace MSP a podnikání
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/index_en.htm

Enterprise Europe Network
www.een.cz

SOLVIT
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Access to finance
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/index_en.htm

EUREKA's Eurostars Programme
http://www.eurostars-eureka.eu/

Internetový nástroj pro financování MSP
http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_cs.htm

EU Finance Day for SMEs
http://www.sme-finance-day.eu/

Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs:
http://ec.europa.eu/environment/sme/index_en.htm

EMAS, the EU Eco-Management and Audit Scheme
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

EMAS toolkit for small organisations
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/

EU Research portal - SME techweb
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

Market access database
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

Erasmus for young entrepreneurs
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/index.htm 

Evropský podnikatelský konzultační panel
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_cs.htm