Sněm 2017

XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky Letošní volební sněm Hospodářské komory České republiky se uskuteční v úterý 16. května 2017 v prostorách TOP HOTELU Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov, GPS: 50.0416053N, 14.4965439E).

Všechny potřebné informace byly zástupcům odeslány dne 2. května 2017 poštou a mailem a zároveň byly umístěny do neveřejné části webu komory, kam má každý zástupce přístup.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sněm volební, níže uvádíme přehled nahlášených kandidátů do volených orgánů HK ČR ke dni 30. dubna 2017. Tyto informace naleznete i ve sněmovní knize.
 

Představení kandidáta na prezidenta

Dlouhý Vladimír

Vystudoval VŠE, v letech 1977-78 studoval na Katolické univerzitě v belgické Lovani a v letech 1980-82 absolvoval postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě. V roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1984 byl zakládajícím členem Prognostického ústavu ČSAV.
V letech 1989-92 byl ministrem hospodářství ČSFR, od roku 1992 do června 1997 působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR. Současně byl poslancem Parlamentu ČR a místopředsedou Občanské demokratické aliance. Od září 1997 pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs. V roce 2014 byl zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR, od ledna 2015 je předsedou národního výboru International Chamber of Commerce (ICC) v ČR. V letech 1997-2000 pracoval pro společnost ABB, v dnešní době je rovněž členem rady ředitelů KSK Power Venture v Hyderabádu (Indie) a skupiny mezinárodních poradců Rolls-Royce (Velká Británie). V letech 2009 – 2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), v letech 2010-2012 byl členem Evropské poradenské skupiny výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu.
Od roku 2000 externě vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a od stejné doby působí i jako člen mezinárodního poradenského sboru Illinois Institute of Technology v Chicagu. Je autorem řady vědeckých publikací a publikuje v médiích.
 

Představení kandidátů na viceprezidenta

Bartoňová Pálková Irena

Od roku 1990 podniká ve vzdělávání a poradenství v úklidu, v roce 1998 založila Českou asociaci úklidu a čištění a v roce 2002 byla jmenována viceprezidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu. Její systém personální certifikace pro obor úklidu byl akreditován při ČIA. V rámci NSK a NSP postavila systém vzdělávání pro obor úklidu v několika stupních profesních kvalifikací. V roce 2014 byla zvolena viceprezidentkou Hospodářské komory ČR. Jejími gescemi jsou legislativa, odstraňování administrativní zátěže a podpora podnikání, IT a telekomunikace, Společnost 4.0. – start up projekty, evropské záležitosti. Dále se zabývá zaměstnáváním cizinců v ČR – projekty Ukrajina, členem Rady vlády pro boj s korupcí a zastupuje na Tripartitě. Je členem grémií a pracovních skupin na MMR, MPO, Úřadu vlády atd. Je nositelkou Merkurovy stříbrné medaile.
 

Ernest Karel

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a první léta jeho pracovního zaměření byla spojena s hornictvím - pracoval na dolech Doubrava a Zárubek v OKD. V letech 1975 - 2009 zastával postupně řadu pozic v Železárnách Hrádek u Rokycan - tavič, mistr, technický vedoucí oceláren, obchodní ředitel, výrobní ředitel a generální ředitel. Od roku 2009 zastával funkci výkonného ředitele a člena představenstva Kovohutě Rokycany. Ve stejném roce byl zvolen místopředsedou OHK Rokycany a členem KHK Plzeňského kraje. Od roku 2011 je členem představenstva HK ČR, od roku 2016 místopředsedou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje. Za svoji práci obdržel ocenění Zlatý Vavřín a Merkurovu medaili.
 

Minář Bořivoj

Bořivoj Minář je český podnikatel. Své profesní aktivity zahájil v roce 1982 nástupem do TERAMO Vápenná. V roce 1993 založil s dalšími čtyřmi společníky STOMIX s.r.o., mezinárodní společnost zabývající se výrobou materiálů pro zateplování budov, ve které působil jako jednatel a generální ředitel. Právě v této společnosti získal ocenění Manažer roku 2007 pro odvětví stavebních a chemických materiálů. V roce 2011 došlo k akvizici společnosti STOMIX strategickým partnerem. V roce 2012 zakládá novou exportní a inženýringovou společnost zabývající se dodávkami kompletních technologických celků, zejména v oblasti energetiky, zpracování biomasy a nerostných surovin, minipivovarů, čistíren odpadních vod a bioplynových stanic CONTECHIN s.r.o.
Je členem představenstva HKČR a od května 2014 zastává funkci viceprezidenta, kde má na starosti oblast zahraničních vztahů, průmyslu a podporu exportu. Dále je již od jejího vzniku v roce 1999 předsedou OHK Jeseník a také předsedou KHK Olomouckého kraje. Mimo jiné je členem Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci a zpravodajem TAČR.
 

Nováková Marta  

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, Fakultu ekonomickou, obor Systémové inženýrství. Specializuje se na oblasti řízení a firemní strategie SME; management změn; informační technologie a procesy pro tržní segment Retail/Distribution, podporu start-up firem; finanční investování v oblasti informačních technologií, vzdělávání a zemědělství. Absolvovala Marketing a management na Scheffield Hallam University. Mluví anglicky a rusky.
Po absolvování VŠ až do roku 1991 pracovala v řetězci obchodních domů PRIOR. Je předsedkyní představenstva a majitelkou společnosti U&Sluno a.s., která se specializuje na vývoj a implementaci informačních systému podporujících podnikové procesy v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech a ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet s.r.o. provozující mezinárodní mateřskou školu Villa Luna. V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR byla kooptována v roce 2015 do představenstva HK ČR. V roce 2016 vyhrála Ocenění česká podnikatelka v kategorii Velká firma. Letos byla oceněna prestižním titulem Manažerka roku 2016.
  

Pommer Roman

Po škole jsem nastoupil jako stavbyvedoucí na Pražském stavebním podniku /PSO/ a dostal na starost zedníky - obkladače. Ihned po revoluci v 1990 jsem založil stavební firmu Pommer, zabývající se prováděním realizací obkladů a dlažeb, postupně založil firmu B-PORT na prodej stavební chemie společnosti MAPEI, kde jsem byl ředitelem pobočky pro Českou republiku. V roce 1996 jsem založil společnost Premixservis – jedna z prvních českých výroben stavební chemie v Čechách. Později kolem roku 1999 jsem se specializoval na prodej a poradenství právě v prodeji stavební chemie. Kolem roku 2005 jsem založil společnost Česká vzdělávací a.s., zabývající se činností v oblasti dalšího vzdělávání hlavně pro stavební výrobu a vzdělávání řemeslníků. Celou dobu svého života se ve volném čase věnuji sportu a teambuildingovým aktivitám. Toto mne přivedlo na myšlenku založit firmu Zábava pro vás, což jsem učinil v roce 2016.
Aktivně, mimo pozici viceprezidenta HKČR ve stávajícím funkčním období, jsem zapojen v podnikatelském prostředí jako předseda Cechu obkladačů ČR, předseda Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení a stavebních řemesel a předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy.
 

Štefl Michal

Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Od roku 1992 finanční ředitel, od roku 1994 generální ředitel ŽS Brno potažmo OHL ŽS. Vedle funkce předsedy Krajské hospodářské komory jižní Moravy je doposud viceprezidentem HK ČR. Je aktivní jako místopředseda krajské tripartity, předseda správní rady VUT Brno, člen správní rady JAMU, předseda dozorčí rady Moravian Business School. Uvedené aktivity vycházejí z problematiky širokého spektra podnikatelských aktivit. V posledním roce se aktivní měrou zasadil o významnou konferenci zaměřenou do odborného vzdělávání v JMK, jejímž výstupem byla aktivizace podnikatelských subjektů při podpoře mladých odborníků na všech úrovních studia. Významnou aktivitou byla spolupráce s úřady práce na úrovni jednotlivých okresů, kde docházelo k setkávání rodičů a žáků osmých a devátých ročníků ZŠ, které vycházely z reálných požadavků zaměstnavatelů. V rámci své funkce významně přispívá k rozvoji lidských zdrojů v rámci regionálního rozvoje JMK. Záměrem Ing. Michala Štefla je podporovat rozvoj vědy a výzkumu nejen na úrovni spolupořádání veletrhů na tato témata, ale i napomáhat zejména v aplikační aktivitě u jednotlivých firem.
 

Představení kandidátů na ostatní členy představenstva

Sněmovna všeobecná

Březina Jan

Ing. Jan Březina působí v orgánech ostravské hospodářské komory od roku 2002. V letech 2003-2011 zastával funkci místopředsedy, od roku 2011 funkci předsedy. V dubnu 2017 byl tajným hlasováním potvrzen ve funkci předsedy i pro nové volební období 2017-2020.
Ing. Jan Březina zastává rovněž funkci místopředsedy krajské tripartity, je vicepresidentem Sdružení pro rozvoj MSK. Dlouhodobým působením ve výše jmenovaných funkcích získal postavení koordinátora aktivit podnikatelských platforem v Moravskoslezském kraji.               
 

Dvořák Filip

Absolvoval stavební fakultu na Českém vysokém učení technickém. V rámci mimostudijní činnosti spolupracoval na výzkumu biomechaniky člověka. Po návratu ze základní vojenské služby pracoval v Požárně-atestačním a výzkumném ústavu stavebním v Praze. V roce 1992 byl jmenován vedoucím kanceláře starosty městské části Praha 1. V letech 1994 - 2002 působil ve funkci radního hl. m. Prahy pro oblast hospodářské politiky města. Zastával funkci předsedy představenstva společností Trade Centre Praha a Pražská plynárenská holding a místopředsedy dozorčí rady n. p. Budějovický Budvar. V rámci svých podnikatelských aktivit řídí několik společností s ručením omezeným a podniká i jako OSVČ. Je členem představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy a Hospodářské komory Praha 1.
Svou činnost ve správní radě Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových soustředil na stabilizaci této nadace v kontextu významných institucí spravujících unikátní umělecká díla.
Je zástupcem velitele Jednotky dobrovolných hasičů.
S manželkou má syna a spolu se snaží vychovávat i dvě děti ze svých předchozích manželství.   
      

Dvořák Miroslav  

Po absolvování ČVUT v roce 1986 jsem nastoupil jako konstruktér do MOTORU JIKOV, kde jsem prošel řadou řídících funkcí a v roce 2000 jsem byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem dnešního MOTOR JIKOV Group a.s. Stojím v čele strojírenského a slévárenského holdingu, který tvoří mateřská společnost a čtyři dceřiné společnosti s tradicí od roku 1899. Společnost zaměstnává na jihu Čech 800 lidí.
Již jedenáct let jsem předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory, jsem členem představenstva Hospodářské komory České republiky. Působím na pozici viceprezidenta Svazu automobilového průmyslu, předsedy dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy České republiky, předsedy správní rady VOŠ, SPŠ automobilní a technické Č. Budějovice, místopředsedy správní rady VŠTE České Budějovice, předsedy správní rady Nadačního fondu Nepřehlížím, jsem členem profesní rady Fakulty strojní ZČU Plzeň a členem správní rady Nadačního fondu Jihočeské naděje.
 

Chottová Ivana    

V Krajské hospodářské komoře Střední Čechy působím od roku 2002. Od roku 2010 pak na pozici předsedkyně této komory. V září 2016 jsem byla kooptována do funkce členky představenstva Hospodářské komory České republiky. Jako předsedkyně krajské komory se aktivně zabývám problematikou podnikatelského prostředí ve Středočeském kraji, kde se primárně zaměřuji na potřeby v oblasti vzdělávání a trhu práce, zahraniční spolupráce či podpory podnikání. S tím úzce souvisí spolupráce s místní samosprávou a účast v řadě pracovních týmů, výborů apod. Jako příklad bych zmínila pozici místopředsedkyně Regionální stále konference pro území Středočeského kraje.
 

Jakubský Radek

Jako spolumajitel rodinné firmy, kterou jsme společně s otcem postupně rozvíjeli více než 25 let, jsem se setkal s různými situacemi, které všichni potřebujeme řešit na různých úrovních. Vzhledem k tomu, že jsme zároveň exportní firma (naše výrobky můžete nalézt v téměř 60 zemích) jsme často museli čelit specifikům i výzvám v různých částech světa. Toto vše mi pomohlo rozvinout umění vyjednávat, řídit se místními zvyklostmi a v neposlední řadě získat jazykové znalosti na vysoké úrovni.
Již mnoho let je naše firma členem Hospodářské komory. Od počátku jsem členství vnímal jako prestiž a čest - být součástí společenství skvělých a úspěšných firem a živnostníků. Postupně jsem se však začal v Komoře angažovat více, a to na okresní a později i krajské úrovni. Během mého předsednictví v radě oblasti Náchod se povedlo vylepšit spolupráci se samosprávou, zaktivnit členy, téměř zdvojnásobit členskou základnu, zavést soutěž „Podnikatel Náchodska“ (aktuálně 6 kategorií). Dále se podařilo prohloubit spolupráci s Královéhradeckým krajem v oblasti vzdělávání, organizovat výstavy středních škol ve všech 5 okresních městech a připravit řadu dalších projektů pro nadcházející období.
 

Jung Rudolf     

Ing. Rudolf Jung je absolventem Fakulty strojní VŠB v Ostravě. Prakticky celý profesní život působil v různých technických a manažerských funkcích na povrchových hnědouhelných dolech na Mostecku. V poslední době působí v rodinné firmě skupiny QWERT, kam patří také dceřiná servisní firma Bar Černý Anděl, kde je jednatelem a která se zabývá mj. technickým poradenstvím a podporou výroby, zejména gumárenské a strojní. Od roku 1999 je předsedou OHK Most, stávajícím místopředsedou KHK UK a v posledním funkčním období byl členem představenstva HK ČR, kde byl pověřen vedením její Vnitřní sekce, jejímž posláním je tvorba a aplikace vnitrokomorových norem a zákona o HK ČR. Má velmi dobré znalosti vnitrokomorové legislativy a schopnost jejich aplikací pro řízení složek HK ČR. Pro další nutný legislativní rozvoj, řízení komorové sítě a uvádění legislativních pravidel do praxe a v druhé řadě pro znalosti v oblasti energetiky, je KHK UK navrhován do představenstva HK ČR i na další funkční období.
 

Koprivňanský Jozef

Jozef Koprivňanský po absolvování Vysoké vojenské velitelsko-technické školy v Martině pracoval 19 let v Armádě České republiky ve vedoucích funkcích. Je zakladatelem a současně i jednatelem společnosti Stafi finalizace staveb s.r.o., která se primárně zabývá zateplováním budov. V dubnu 2017 byl zvolen předsedou dozorčí rady Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Mezi jeho hlavní cíle patří větší zapojení KHK Pardubického kraje při novelizaci a tvorbě zákonů týkajících se nejen stavebnictví, se zaměřením na logickou změnu zákona o zadávání veřejných zakázek.
  

Mraček Jan   

Mgr. Jan Mraček (36let) je členem představenstva HK ČR od roku 2008, kdy měl postupně na starost gesce dopravní infrastruktury a životního prostředí. Od roku 2014 je předsedou sekce životního prostředí HK ČR, která brání zájmy podnikatelů v dané oblasti. Stal se členem několika poradních orgánů na ministerstvech ČR. Je zároveň místopředsedou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Vystudoval v roce 2004 právnickou fakultu UK v Praze a strávil rok na stáži na univerzitě v Utrechtu. V profesním životě se zabývá energetickými projekty a projekty v oblasti životního prostředí, zejména odpadového hospodářství. Je jednatelem společnosti Techproduct Services s.r.o. či předsedou dozorčí rady Lesů města Chebu s.r.o. Mluví anglicky a německy, mezi jeho zájmy patří politika, klasická literatura, dokumenty, fotbal a tenis.
 

Neumann Zbyněk

Střední školu vystudoval ve Škoda Auto, na vysoké škole ekonomii, management a v poslední řadě ještě absolvoval management se zaměřením na HR. Na lidské zdroje se specializuje dlouhodobě a po pedagogickém působení na střední škole, založil vlastní personální agenturu. V profesním životě se zabývá a specializuje téměř 20 let vzděláváním dospělých, odborným poradenstvím v oblasti HR a možnostmi získávání dotačních titulů z Evropské unie. Aktivně se mimo jiné více než 12 let věnuje vedení TJ Spartak Rokytnice, která provozuje jeden z nevětších skiareálů ČR s nejdelší sjezdovkou v ČR. Je předsedou Okresní hospodářské komory Semily.
 

Plachý Martin

Ing. Martin Plachý, Ph.D. je současným členem představenstva Hospodářské komory České republiky. Na půdě HK ČR zastupuje Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina. Martin Plachý je předsedou OHK Pelhřimov. Je statutárním zástupcem a spolumajitelem rodinných firem FARMA POŘÍČÍ, s.r.o. a Hospodářský dvůr POŘÍČÍ, s.r.o., které jsou obě členem HK ČR prostřednictvím OHK Pelhřimov.
Jako člen představenstva HK ČR působí v Sekci pro podporu podnikání a digitální agendu, je předsedou pracovní skupiny pro e-Government. V rámci agendy této sekce připomínkuje legislativu a připravuje tiskové zprávy k problematice e-Governmentu apod. Aktivně se zapojuje v pracovních skupinách Rady vlády pro informační společnost a Výboru pro digitální ekonomiku při Úřadu vlády ČR. Dále aktivně působí na ČVUT v Praze, kde vyučuje předměty v oblasti controllingu.
                

Sýkora Tomáš  

Firma Tosa Marketing nabízí ekonomické poradenství, restrukturalizaci firem, předcházení úpadku výrobních a obchodních společností, řízená likvidace firem a společností, vymáhání a kapitalizace pohledávek, insolvence – postup podle zák. č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Mgr. Ing. Tomáš Sýkora je emeritní předseda Okresní hospodářské komory Olomouc a člen předsednictva Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR.
        

Šebesta Luděk

V devadesátých letech založil strojírenskou firmu ŠEBESTA, s.r.o. Kyjov a stavební firmu MSO servis, s.r.o. Kyjov. Obě tyto firmy mají obrat více než 300 mil. Kč/rok a zaměstnávají přes 200 pracovníků. Firma ŠEBESTA, s.r.o. se již od svého vzniku zabývá vývojem, výrobou a stavbami včetně záručního a pozáručního servisu auto umýváren, ručních mycích agregátů, hustičů, auto vysavačů a čistíren jak biologických, tak chemicky znečistěných odpadních vod. Stavební firma se zabývá výstavbou občanských, průmyslových a vodohospodářských objektů. Patří mezi střední regionální firmy. Je zakládajícím členem OHK Hodonín. V roce 1998 byl zvolen předsedou představenstva a v této funkci působí do dnešního dne. Během svého působení ve funkci předsedy představenstva dokázal komoru vytáhnout z letité krize. Dnes OHK Hodonín patří mezi nejaktivnější komory v síti HK ČR. Ing. Šebesta je mnohaletým předsedou OHK Hodonín a zakladatelem této komory. Dosáhl významných úspěchů v podnikatelské oblasti a to jak strojírenské, stavební, tak ve specifické oblasti vinařské. Je velice aktivní reprezentant hospodářské komory, který svým osobním příkladem získává v regionu dobré jméno komory. Jeho celospolečenská angažovanost i v oblasti městské samosprávy a samosprávy myslivecké zaslouží ocenění. Aktivně se účastní zasedání představenstva HK ČR a působí v odborné komisi.
 

Švamberk Bohuslav

Právník, ekonom, hodně zacvičený stavař a energetik. Téměř 30 let se zabývám problematikou bydlení. Moji klienti jsou společenství vlastníků, bytová družstva, města a obce. Podílíme se na správě nemovitostí, řešení „privatizací bytového fondu“ a zejména komplexních rekonstrukcí bytových domů s využitím různých dotačních programů. Našima firemníma rukama prošla rekonstrukce více než 3 000 bytových domů po celé České republice v hodnotě téměř 30 mld. korun a klientům jsme zprostředkovali veřejné podpory za více než 3 mld. korun. V rámci Hospodářské komory bych se rád věnoval právě problematice dotací, pozemního stavitelství, energetiky, stavebního řízení a dále problematice zaměstnanosti. Jsem předsedou OHK v Prostějově, místopředsedou KHK OK, místopředseda SMBD a předsedou správní rady Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje z.ú. Jsem držitelem ocenění Czech made za služby, a to opakovaně od roku 2005, dvojnásobným oceněným finalistou Národní ceny České republiky za kvalitu (2007 a 2008) a dvojnásobným finalistou Manažera roku. Signatář Charty kvality.       
 

Zatloukal Robert

Ing. Robert Zatloukal je aktivním místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje od roku 2014. Přes 20 let je ředitelem společnosti RPC Promens Zlín, která je vývojovým a systémovým dodavatelem plastových dílů pro zákazníky jako Iveco, Volvo, Škoda, Zetor a jiné. Začínal zde jako spoluvlastník, jednatel a předseda představenstva odpovědný za transformaci několikačlenného výzkumného týmu ve standardní firmu v automobilovém průmyslu. Po prodeji podniku v r. 2005 pokračuje ve funkci ředitele společnosti. Za to, že firma vykazuje po celou dobu růst a velmi dobré hospodářské výsledky vděčí know-how vnesenému zakladateli firmy při jejím založení a silné firemní kultuře. Robert Zatloukal vnímá firemní kulturu jako klíčový prvek konkurenceschopnosti podniku. Tvrdí, že je možné dosáhnout výborných výsledků a současně radosti zaměstnanců z práce.
 

Zimmermann Petr

Narozen v roce 1964. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1992 spoluzaložil společnost Privamed, která dnes vlastní a provozuje tři veřejné nemocnice. Současně pracuje jako internista a kardiolog. V letech 2000 – 2008 byl hejtmanem Plzeňského kraje, posléze ředitelem Městské nemocnice v Plzni. V letech 2010 – 2013 byl také poradcem předsedy vlády České republiky.
  

Sněmovna společenstev

Bavšenkov Michal

PhDr. Michal Bavšenkov, manažer s pětadvacetiletou praxí jak z komerčních, tak státních podniků a služeb. Zkušenosti z vrcholového managementu tuzemských skupin i nadnárodních korporací. Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva a bezpečnosti, pedagogiky, andragogiky a managementu. Dlouholetý člen Komory podniků komerční bezpečnosti ČR (člen poradního sboru MV ČR pro situační prevenci), první volební období člen představenstva Hospodářské komory ČR (legislativní a bezpečnostní sekce, člen Pracovní komise předsedy rady vlády pro hospodárné nakládání s majetkem státu, autorizační komise). Člen redakční rady časopisu Bezpečnost s profesionály. Posledních 11 let ředitel společností skupiny FenixInt. Vášnivý čtenář a hromaditel knih. Obdivovatel umění a architektury první republiky, české krajiny a moravských vín.
 

Březina Pavel        

Pavel Březina se narodil v roce 1980 na Kladně, kde i nadále žije se svou rodinou. Ekonomické vzdělání získal na Univerzitě J. E. Purkyně a Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2004 nastoupil do družstva Jednota Rakovník a poté působil na různých pozicích v rámci spotřebních družstev Skupiny COOP. 1. prosince 2015 byl zvolen předsedou představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev - vlastníka značky COOP, zastupující 46 spotřebních družstev v České republice, provozujících na 2 700 maloobchodních prodejen. Působí také v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociaci českého tradičního obchodu a dalších organizacích zaměřených na obchod. Dlouhodobě se soustředí na podporu a udržení obchodní obslužnosti venkova. Zejména rozvoj kvalitních regionálních prodejců i výrobců a udržení zaměstnanosti v regionech.
 

Dočekal Pavel

Pavel Dočekal se narodil v roce 1973 v Jihlavě. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Své pracovní působení zahájil na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Následně přešel do energetického sektoru, kde se dlouhodobě specializuje na oblast regulace a legislativy. Pavel Dočekal je členem Rady a předseda Legislativního výboru Českého plynárenského svazu, který rovněž zastupuje v pracovních skupinách evropského sdružení plynárenských společností Eurogas. V případě zvolení do představenstva Hospodářské komory České republiky by chtěl podpořit zejména její dosavadní úsilí o prosazování zájmů svých členů v rámci legislativního procesu. Pavel Dočekal je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho záliby patří sport a četba.
 

Mikl Martin     

Vystudoval zemědělskou techniku a po základní vojenské službě nastoupil do tehdejšího n. p. ČSAD Brno, závod Hodonín na oddělení nákladní dopravy, kde vykonával různé hospodářské funkce. Ředitelem nově vzniklého závodu ČSAD Veselí nad Moravou se stal po sametové revoluci. Nyní je ve funkci obchodního ředitele a místopředsedy představenstva společnosti ČSAD Hodonín a.s. V r. 1996 se aktivně zapojil při vzniku asociace Společenství čerpacích stanic ČR, která na základě občanského zákoníku r. 2014 změnila svou právní formu na SČS – Unie nezávislých petrolejářů, kde dodnes vykonává funkci místopředsedy představenstva. Je členem sektorové rady pro ostatní služby, podílí se na projektech NSK v oblasti tvorby profesí a kvalifikací. Vede pracovní skupinu pro obor provozování čerpacích stanic s PHL, distribuci a výrobu. PS se podílela na tvorbě PK „Obsluha čerpací stanice s PHL.“ HK ČR, jako jediná autorizovaná osoba následně vykonala první zkoušky. Cíl kandidáta je „propojit teorii s praxí“.  
 

Nepraš Václav

Ing. Václav Nepraš (*1945) je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě. V oboru komerční bezpečnosti pracuje od roku 1991. Je spolumajitel a jednatel firmy LIBRAX, s.r.o. Od roku 1999 je členem prezidia Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), v letech 2003 až 2007, a nyní od 2011 je jejím prezidentem. Aktivně působí v Hospodářské komoře ČR a od roku 2005 je členem představenstva, kde má v gesci soukromé bezpečnostní služby (SBS) a je předsedou Bezpečnostní sekce HK ČR. V této pozici hájí zájmy celého bezpečnostního sektoru na všech úrovních, spolupracuje s řadou vládních i nevládních institucí a ostře se staví proti diletantismu a korupci. Pracuje na přípravě chybějícího zákona o bezpečnostních činnostech. Působí jako předseda Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce. Je členem Poradního sboru MV ČR pro situační prevenci kriminality.         
      

Petzl Zdeněk

Od března 2016 výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu, reprezentující oborové požadavky, jak vůči stávající legislativě (technické požadavky na výrobu a provoz vozidel, jejich environmentální dopady, odpadové a oběhové hospodářství, podpora technického vzdělávání a trhu práce, rozvoj podmínek pro VaV), tak i nastupujícím trendům (elektromobilita, autonom. řízení, digitalizace). Od září 2016 je členem představenstva HK ČR. Z diplomatického působení na MZV znalost fungování české státní správy, tak i porozumění evropskému právu. V roli právního poradce velvyslance Stálého zastoupení ČR při EU se účastnil formulování konkrétních legislativních opatření, která zahrnovala i technické požadavky na výrobu a provoz vozidel či souvislosti jejich dopadu na životní prostředí. Jako vedoucí právník v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem EU při MZV pak zastupoval ČR vůči EU ve sporech o uplatňování těchto norem. VŠ obor právo a postgraduál. LL.M. studium práva vnitřního trhu EU v Německu. Hovoří anglicky, německy a francouzsky.
 

Roušar Radek

Magisterské humanitní vzdělání doplněné následně o odborné elektrotechnické vzdělání, od roku 2002 OSVČ, od roku 2003 jednatel a společník společnosti ELKO CZ, s.r.o., od roku 2008 viceprezident a od roku 2014 prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s., autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR. 2014 – 2017 člen dozorčí rady HK ČR, 2014 – 2016 člen správní rady BC Freyova (dceřiné společnosti HK ČR) a od roku 2016 člen dozorčí rady VUPI. Ženatý (1 dcera).
 

Sedláček Stanislav

Absolvent SPŠ elektrotechnické v Dobrušce 1972, čtyři roky práce jako provozní elektrikář v závodě tiskárna TIBA, n.p. ve Dvoře Králové n.L. Následně vedoucí ekonomiky práce téhož závodu, v roce 1978 jsem začal studovat dálkově VŠE v Praze, ekonomiku průmyslového podniku, absolvoval jsem v roce 1983. V průběhu studia jsem přešel na podnikové ředitelství n.p.TIBA jako referent odboru ekonomiky práce a později jako asistent podnikového ředitele. Od roku 1983 jsem tři roky pracoval jako vedoucí odboru ekonomiky práce VHJ Bavlnářský průmysl v Hradci Králové. V roce 1986 jsem se vrátil do n.p.TIBA do funkce ekonomického náměstka, od roku 1990 jsem převzal rovněž řízení obchodu. Na podzim 1991 jsem přijal nabídku rakouské banky Z-Landerbank budovat českou dceřinou společnost na financování a prodej komodit. V roce 1997 jsem se vrátil do TIBA, a.s. do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva. Z TIBA a.s. jsem odešel v roce 2006 a společně s vlastníky VEBA, a.s. založil textilní společnost INTERES21 spol. s r.o., kde jsem doposud jednatelem a od roku 2012 jediným společníkem. V letech 2003-2012 jsem vykonával funkci předsedy představenstva KHK Královéhradeckého kraje, od roku 2003 jsem členem představenstva HK ČR, poslední volební období za ATOK, ve které pracuji jako člen správního výboru, předseda komise pro rozvoj lidských zdrojů, pracovně právní otázky, kolektivní vyjednávání a odborné školství a jako člen sektorové rady. V posledním volebním období jsem pracoval jako vedoucí pracovní skupiny pro pracovněprávní vztahy HK ČR a člen Sekce průmyslu. Za ATOK jsem členem pracovního týmu RHSD pro pracovně právní otázky a členem pracovního týmu MPO ČR ke strategii vládní podpory malého a středního podnikání. Podílel jsem se a nadále podílím na projektech KZPS, ATOK, SP ČR, Norských fondů. Hovořím rusky, německy, anglicky na úrovni pro běžná obchodní jednání.
 

Schön Jaroslav

Od roku 1996 do roku 2015 jsem vykonával funkci viceprezidenta Společenstva kominíků ČR (SKČR). Od roku 2015 jsem byl zvolen prezidentem SKČR. Tuto funkci v současné době vykonávám. V roce 2014 jsem byl zvolen do představenstva HKČR. V HKČR pracuji jako místopředseda a vedoucí pracovní skupiny 1 Sekce kvality a člen Autorizační komise HKČR. Zastupuji HKČR v Radě pro technickou normalizaci při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a v pracovní skupině ministra MPO pro koncepci tvorby a vydávání technických norem. Jsem autorem Metodiky pro registraci pravidel praxe a Metodické podpory pro jejich aplikaci v rámci úřadu HKČR (oba dokumenty byly projednány a schváleny představenstvem HKČR). Jsem dlouholetým členem Technických normalizačních komisí při ÚNMZ a Znalcem v oboru Stavebnictví, specializace kominictví.    
 

Somr Zdeněk

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze. V letech 1993–2002 byl prvním prezidentem Hospodářské komory ČR, od roku 2002 dosud je jejím viceprezidentem. Věnuje se dlouhodobě oblasti vzdělávání a oblasti rozhodčího řízení. V letech 1999–2005 byl členem správní rady Národního vzdělávacího fondu, o.p.s, 2002–2006 člen Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, 2006–2007 vedoucí týmu expertů Strategie celoživotního učení ČR, 2008–2009 vedoucí redakčního týmu implementace Strategie celoživotního učení ČR, 2010–2011 člen Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání MŠMT, 2009–2013 hlavní manažer projektu Koncept – koncepce dalšího vzdělávání v ČR, 2007–2010 místopředseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, 2010-2016 jeho předseda, od 2016 člen předsednictva, od 2007 je členem Národní rady pro kvalifikace, od 2014 jejím místopředsedou, od 2007 je členem monitorovacího výboru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, od 2015 je členem monitorovacího výboru OP Zaměstnanost.
       

Stárek Václav

Absolvent SOU Ondříčkova v Praze, následně rakouský Institut of Tourism and Management, Vysoká škola hotelnictví a lázeňství a Vysoká škola finanční a správní – obor veřejná správa a finance. V roce 2006 se podílel na založení AHR ČR, kde působil jako generální sekretář, od roku 2010 je prezidentem této organizace. V roce 2008 získal ocenění Osobnost cestovního ruchu.
 

Šafařík-Pštrosz Alexander

Vystudoval VŠE Praha. V letech 1981 - 1997 zastával v Československé obchodní a průmyslové komoře různé pozice až po generálního tajemníka. Od 1. 1. 1993 byl tajemníkem úřadu HK ČR. V letech 1997-2009 byl předsedou ÚNMZ, 2009-2011 poradce představenstva ITC, a.s. Od roku 2012 - dosud je ředitelem TZÚS Praha a.s. Disponuje bohatými znalostmi a zkušenostmi oblasti technické harmonizace, tvorby technických předpisů a norem, odstraňování technických překážek obchodu (včetně WTO/TBT), posuzování shody, metrologie, akreditace, spolupracuje s MPO, MF, MMR, MD, MŽP, akademickou sférou, SP ČR, AMSP ČR, SČMVD. Umí německy, rusky, anglicky. Je čestným členem Národního výboru ICC ČR, členem řídícího výboru EUROLAB aisbl., člen Společ. Technického výboru pro zkoušení a certifikaci výrobků EUROLAB a CEOC a člen Technického výboru pro posuzování kvality za EUROLAB-CZ. Je prezidentem EUROLAB-CZ, viceprezidentem AAAO, místopředsedou CQS, člen IQNet. V HK ČR je členem představenstva, předsedou Sekce kvality, předsedou Národního orgánu ČR pro usnadňování procedur mezinárodního obchodu a Národního mnohostranného fóra ČR pro elektronickou fakturaci a také zástupcem ČR v EU mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci. Je místopředsedou předsednictva Rady kvality ČR.
 

Továrková Hana    

V uplynulém volebním období působila jako členka představenstva Hospodářské komory ČR a předsedkyně sekce IT a telekomunikací. Její hlavní zásluhou bylo zprostředkovávání dialogu mezi státem a soukromou sférou v pozici koordinátorky Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí. Aby naplnila cíle Hospodářské komory ČR v telekomunikační oblasti, úzce spolupracovala také s příslušným podvýborem poslanecké sněmovny, ČTÚ a MPO – to vše v zájmu zlepšení přístupu ke kvalitnímu internetovému připojení, podpory otevřenosti telekomunikačního trhu a posílení konkurenceschopnosti. V rámci své funkce se zasadila o přijetí legislativních změn zjednodušujících výstavbu telekomunikačních sítí a usnadnění zřizování věcných břemen pro telekomunikační vedení. Intenzivně se věnovala otázkám přípravy textu Národního plánu rozvoje sítí nové generace a s ním souvisejících instrumentů dotační podpory výstavby telekomunikačních sítí NGA. Účastnila se také procesu implementace evropské směrnice o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Tyto a další dokumenty, na jejichž přípravě se podílela, budou mít značný vliv na dění v telekomunikačním sektoru v nadcházejících letech, nehledě na to, že v rámci jejich přípravy byla významnou měrou podpořena myšlenka spolupráce mezi státem a Hospodářskou komorou ČR.
 

Žatečka Pavel

Jmenuji se Pavel Žatečka, jsem 56 let starý kluk. Pracoval jsem v marketingu, než jsem v roce 2003 založil Cech malířů a lakýrníků ČR. Od té doby pracuji ve vedení Cechu. Mou snahou je zviditelnit řemeslo, obnovit úctu k řemeslníkům v montérkách a bojovat za férové podnikání. Součástí mé práce je také oblast školství, kde se snažíme o podporu a osvětu našeho oboru, aby nezanikla jeho výuka. Podařilo se nám „malířství a lakýrnictví“ zařadit do řemeslné živnosti z volných živností. Dalším krokem je zavedení Mistrovských zkoušek jako dalšího stupně kvalifikace pro řemeslníky, na kterém se podílím od samého počátku. Podíleli jsme se na zintenzivnění spolupráce řemeslných cechů jak v ČR, tak i malířských cechů ve Střední Evropě.
Od roku 2016 jsem se stal členem představenstva HK ČR, kde se snažím o větší propojení Komory, řemesel a drobných živnostníků. Pokud mi čas dovolí, tak mým zájmem je kolo, lyže, badminton, turistika a motorka „chopper“. 
  

Představení kandidátů na členy dozorčí rady

Abraham David

Narozen v roce 1975. Vystudoval Soukromou obchodní akademii Plzeň. V letech 1996 – 2000 pracoval jako obchodní manažer společnosti Bateria Slaný CZ. V současnosti je jednatelem společnosti ELTA Czech s.r.o. a Independent Merchant Marketer & SME coach. Je členem představenstva RHK Plzeňského kraje.
 

Finger Pavel

Jsem absolvent ČVUT, Fakulta strojní, obor Ekonomika a řízení. Titul MBA jsem získal na PIBS v roce 1999. Působil jsem 8 let v Energoprojektu, v oblasti projektů organizace výstavby jaderných elektráren a od roku 1992 pracoval 10 let v bankovnictví na různých pozicích, od finančního analytika až po ředitele odboru řízení úvěrového rizika a ředitele pro obsluhu malých a středních podniků. Dále jsem byl v České bankovní asociaci ve funkci předsedy Komise pro společné projekty bank a také v představenstvech a dozorčích radách řady společností (Pivovar Radegast, Gramofonové závody Loděnice, Premiéra TV aj.). V akciové společnosti CRIF - Czech Credit Bureau jsem v roli místopředsedy představenstva odpovědný za vývoj a prodej obchodních informací o firmách a další projekty souvisejícími s informacemi z oblasti podnikání. V současnosti také působím na Hospodářské komoře hlavního města Prahy jako místopředseda pro podnikání malých a středních firem.
       

Hamrozi Bohuslav

Podnikatel, více jak 25 let vede jako 100% vlastník stavebně-montážní společnost HAMROZI s.r.o. Společnost je zúročením jeho nepřetržité práce ve stavebnictví od r.1972. Jeho 20-ti letá činnost v HK ČR začala v r. 1996 členstvím v AMF ČR, z toho 7 let jako viceprezident. V letech 1999-2001 absolvent pilotního projektu HK ČR „Mistrovské zkoušky“, po jejich ukončení zvolen do čela Grémia mistrů. Po celou dobu se věnuje hlavně odbornému vzdělávání, tvorbě řady odborných publikací, technických pravidel, harmonizace norem, předpisů a reprezentaci profesních společenstev doma i v zahraničí. Současně je již 5 let prezidentem Cechu topenářů a instalatérů ČR (autorizované společenstvo). Pracuje v Sektorové radě pro řemesla a umělecká řemesla, je garantem oboru TZB. Vykonává funkci autorizovaného zástupce-autorizované osoby HK ČR. Kromě jiného úspěšně prosazuje kvalitu ve stavebním procesu.      
 

Holemý Stanislav   

Absolvent VUT Brno, doktorát na univerzitě Stankin Moskva. Soukromě podniká od roku 1991. Dnes vlastní a vede holding Best s hlavním předmětem podnikání výroba a dodávky technologií broušení a produktů broušení, zejména pro průmyslovou výrobu s exportním potenciálem 70 % z celkové produkce do 20 ti zemí EU a světa. Jeho další výraznou aktivitou je činnost v Hospodářské komoře ČR hned od jejího počátku. Od roku 1993 je trvale předsedou OHK Vyškov a předsedou Dozorčí rady HK ČR, kde se podílí na výstavbě a formování organizační struktury HK ČR a její posílení pozice ve prospěch podnikatelského stavu. Od nového krajského uspořádání ČR působí jako místopředseda Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje. Působí v různých komisích a agenturách, souvisejících svojí činností s podnikatelským prostřením (např. tripartita, lidské zdroje apod.). Je autorem a spoluautorem patentových řešení, odborných článků. Svým naturelem je realistický optimista.
 

Kalach Jiří            

Narodil jsem se v roce, kdy byl J.F.K. zvolen prezidentem USA. Vystudoval jsem Právnickou fakultu v Plzni. Hrál jsem volejbal a volejbalovou kariéru jsem ukončil ve Francii jako hrající trenér. V OHK Ústí nad Labem pracuji od r. 1996 jako ředitel a posledních 12 let jako místopředseda OHK UL. Pracuji jako insolvenční správce od r. 1998 a správce nemovitostí. V současné době jsem také správcem svěřeneckého fondu. Do Dozorčí rady HK ČR kandiduji, protože se chci podílet na zlepšení práce HK ČR při ochraně zájmů MSP. Jsem podruhé ženatý a mám dvě dcery (34 a 5 let). Mezi mé koníčky patří chalupaření a sport. Chalupu mám na Filipínách, odkud také pochází moje manželka.
 

Matějíček Jan  

Jan Matějíček je členem Hospodářské komory České republiky od roku 2009. Od roku 2009 do roku 2015 byl členem představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. V současné době je členem Dozorčí rady HK ČR. V rámci své podnikatelské činnosti působil v letech 1999-2008 ve výrobě a servisu speciálních brousících strojů na dřevo. V letech 2008 – 2017 podniká ve výrobě polotovarů pro obkladové desky ze dřeva. Jeho firma má 9 zaměstnanců.  

Mühlböck Miroslav

Pracoval pro společnost Robert Bosch v ČR a SRN. Od roku 1998 řídí a vlastní skupinu společností Monto s.r.o., která je tradičním tuzemským dodavatelem specializovaných služeb výrobcům autosoučástek a autopříslušenství a významným regionálním zaměstnavatelem. V rámci Hospodářské komory je již dvě volební období místopředsedou Rady oblasti Jihočeské hospodářské komory. Dále je členem současné Dozorčí rady HKČR a je také členem Dozorčí rady Sdružení automobilového průmyslu České republiky.  
 

Paděra Vítězslav

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra je zakladatelem, společníkem a jednatelem ve společnosti PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář, která se od počátku převážně orientuje na poskytování komplexních právních služeb podnikatelským subjektům a obcím. Právní služby a strategické poradenství poskytuje v jazyce českém, anglickém a německém. Další významnou mimopracovní aktivitou je členství v Arbitrážní komisi Fotbalové asociace České republiky.            
 

Pecka Petr  

Provozováním taxislužby se zabývá od roku 2000 jako OSVČ. Jeden z prvních členů Asociace koncesionářů v ČR (od r. 2010), jejímž cílem je sjednotit dopravce a řidiče taxislužby a hájit jejich práva. Jeho největším cílem je prosazení specializovaného zákona o taxislužbě. Ve volném čase se věnuje rybolovu a cyklistice.
 

Rambousek Vladimír

Mgr. Vladimír Rambousek podniká v oboru bezpečnostních služeb. Pracuje ve společnosti b.i.g.Gruppe, ve které je zodpovědný za řízení aktivit v České republice. Od roku 2000 je prezidentem živnostenského společenstva Český klub bezpečnostních služeb z.s. V současné době je členem dozorčí rady Hospodářské Komory České Republiky a Bezpečnostní sekce Hospodářské Komory České Republiky, kde vede pracovní skupinu pro ostrahu majetku a osob.
 

Představení kandidátů na členy smírčí komise

 

Bašík Petr

V hospodářské komoře pracuji jako předseda rady oblasti a člen představenstva Jihočeské hospodářské komory. Od roku 2002 jsem členem Smírčí komise HK ČR a od roku 2005 jejím předsedou. V rámci smírčí komise jsem se podílel na rozšíření její činnosti směrem k řešení sporů mezi členy a orgány HK. Důležitým prvkem naší práce je vytváření jasných pravidel a nestranného prostředí pro řešení sporů. Zkušenosti získané z probíhajících sporů se snažíme přenášet do běžné praktické pomoci orgánům a složkám HK jako prevenci sporů příštích.
  

Blažek František      

Původní povolání: elektro silnoproud; Dopravní podnik hl. města Prahy - městská trakční kolejová vozidla a technické příslušenství. Druhá polovina osmdesátých let dvacátého století – Vojenské stavby Praha-výstavba Strahovského tunelu (Strahov střed); funkce: zásobování důlní ražby/stavby materiálem, později zdravotnické zařízení odd. ENERGO - zajištění zásobování energiemi, zástupce energetika. Od roku 1992 – živnostník; od roku 1995 současně zastupitel Městské části Praha Řeporyje; od roku 2011 člen Hospodářské komory hl. města Prahy a následně též předseda její Živnostenské sekce; od roku 2006 do 2010 - starosta Městské části Praha Řeporyje; od roku 2011 – obor: Stavební inženýring; od roku 2012 - certifikovaný auditor EMS (životní prostředí a odpadové hospodářství); od roku 2015 – místopředseda Hospodářské komory hl. města Prahy, místopředseda sekce životního prostředí, vědy a výzkumu, místopředseda sekce malého a středního podnikání a živnostenská; od roku 2016 činnost ve Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost Zastupitelstva hl. města Prahy.
  

Brychta Pavel

ČVUT fakulta stavební a další dvouleté postgraduální studium. Pracovní zařazení - postupně projektant, stavbyvedoucí, přípravář, technolog … Aktuálně jednatel SILMOS-Q s.r.o.; ředitel certifikačních orgánů a autorizované osoby. Další aktivity: normotvorná činnost, Sekce kvality při HK ČR, Sdružení pro výstavbu silnic (tajemník týmu pro jakost), SPS ČR (Rada pro kvalifikaci), CIA (člen technického výboru), AAAO (člen presidia 2006 – 2012). Jazyky: ruština a angličtina – základní komunikace. Ženatý, 2 dospělí synové. Záliby: cestování, fotografování, golf.
 

Burda Karel

Karel Burda působí od 2001 v orgánech KHK MSK na postu místopředsedy představenstva nejdříve ve sdružené KHK, od 2005 do 2017 v KHK působící v intencích zákona o HK ČR.
Jakožto nestor vedení ostravské komory (představenstva) svými názory a zkušenostmi často burcuje diskusi a přispívá ke konstruktivním závěrům v oblasti nejen rozvoje komory, ale celkového rozvoje regionu.
Po několik volebních období zastává funkci člena Smírčí komise HK ČR, a rovněž v letošním roce jej KHK MSK na tuto funkci nominovala.
 

Havrdová Jana      

Jana vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze, nicméně většinu svého profesního života se věnuje managementu v oblasti fitness. Je prezidentkou České komory fitness, autorizovaného živnostenského společenstva pro oblast sportovních služeb. Dále je prezidentkou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a také mezinárodní sportovní federace FISAF International zaměřené na vrcholové formy sportovního aerobiku, fitness a Hip Hop Unite a vzdělávání fitness profesionálů. Je jednou ze zakladatelek kampaně Česko se hýbe. Jejímž cílem je propagovat pravidelnou pohybovou aktivitu jako nedílnou součást boje proti civilizačním onemocněním. Je členkou Sektorové rady pro osobní služby zodpovědná za tvorbu standardů fitness profesí z oblasti fitness. V Hospodářské komoře má zkušenosti ze svého působení ve Smírčí komisi, v roce 2016 byla kooptována do Představenstva. 
 

Hudeček Josef

Ing. Josef Hudeček pracuje již 40 let v koncernu MESIT. Koncern MESIT vyrábí vysoce specializované výrobky a systémy pro letectví a vojenský průmysl. Koncern tvoří 12 společností, včetně školy a zaměstnává více jak 1 000 lidí. Pan Hudeček pracoval 24 let ve funkci generálního ředitele MESIT holding a nyní pracuje v pozici místopředsedy představenstva MESIT holding.
  

Rynda Pavel

Pracuji v HK ČR ve funkci člena smírčí komise již druhé období. Rád bych pokračoval v této funkci, a to z důvodu profesní, která mne zaujala a mám plno energie pokračovat i v dalším období.