Smírčí komise Hospodářské komory České republiky

Smírčí komise je orgánem HK ČR zřízeným k předcházení obchodních sporů mezi členy komory a k řešení vzájemných sporů mezi členy komory a složkami nebo mezi složkami komory.

Smírčí komise má 11 členů, kteří jsou voleni sněmem vždy na dobu tří let. Smírčí komisi komory svolává její předseda.

Smírčí komise HK ČR 2014– 2017