Přehled předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů

Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů od roku 2003 do současnosti můžete nalézt v excelové tabulce na níže uvedeném odkazu.http://www.tretiruka.cz/news/prehled-predpisu-es-z-oblasti-zivotniho-prostredi-a-souvisejicich-oboru-/Oblast…

celý článek

TERMÍN PRO POVINNÉ HLÁŠENÍ PRODUKCE ODPADŮ SE BLÍŽÍ (15.2.)

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s:více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebovíce než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebov daném kalendářním…

celý článek

Systém pro obchodování nespotřebovaných chemických látek a přípravků NECHELA ukončil první rok pilotního provozu

Kladno 14. ledna 2011 – Celkem 48 obchodů z celkové nabídky cca 250 chemikálií bylo loni uzavřeno na burzovním trhu s nevyužitými chemickými látkami a přípravky NECHELA. Majitele v nich…

celý článek

Stanovisko HK ČR ke snižování emisí CO2

V souvislosti se současnou snahou Evropské komise navýšit závazek Evropské unie na další snížení emisí CO2 na 30% do roku 2020, přijala Hospodářská komora České republiky jednoznačné stanovisko neakceptovat…

celý článek

Mezinárodní seminář „Zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím čistší produkce - eko-efektivní cesty k úsporám materiálu a energie“

Mendelova univerzita v Brně se ve středu 6. října 2010 stala centrem čistší produkce a její možné aplikace v podnikatelském prostředí. Na její půdě se totiž pořádal seminář v rámci mezinárodního…

celý článek

POZVÁNKA na pracovní jednání Sekce ekologie a životního prostředí při HK ČR

které se uskuteční dne 29. 9. 2010 od 15:00 hodin v budově HK ČR, Freyova 27, Praha 9 – Vysočany, místnost č. 636.

celý článek

Spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR

Spolupráce Hospodářské komory České republiky s Ministerstvem životního prostředí je založena na vzájemné dohodě, kterou obě instituce uzavřely již v roce 2005. Samotné aktivity a činnosti…

celý článek

LHŮTA NA PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI CHEMICKÝCH LÁTEK SE CHÝLÍ KE KONCI!

Podle nařízení REACH (ES č. 1907/2006) musí být u většiny chemických látek, které společnosti vyrábí, dováží nebo používají, provedena předběžná registrace dle tohoto nařízení. Důležité je, že lhůta…

celý článek

Efektivně, jednoduše a přitom šetrně: EMAS easy pro malé a střední podniky

Systém EMAS, neboli Systém environmentálního řízení a auditu (Eco-Management and Audit Scheme), je jedním z dobrovolných přístupů, jimiž mohou podniky a další organizace aktivně snižovat…

celý článek

Seminář na téma „Možnosti podpory podnikatelských subjektů – Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova“

Hospodářská komora České republiky pořádala 28. srpna 2008 seminář na téma „Možnosti podpory podnikatelských subjektů – Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova“. Tento seminář…

celý článek

Mezinárodní odborná výstava ECOTEC - Environmental Technologies 2009

Ve dnech 3. -6. dubna 2009 se v prostorách výstaviště EXPO Athens bude konat 2. ročník mezinárodní odborné výstavy „ECOTEC – Environmental Technologies 2009“. Jejím pořadatelem je společnost Technoekdotiki,…

celý článek

Analýza celosvětových zdrojů

Zpráva obsahuje analýzu celosvětových zdrojů v roce 2008. Shrnuje problémy spojené s omezenými zdroji v souvislosti se zvyšující se poptávkou po těchto zdrojích. Zprávu vytvořila Economical…

celý článek

Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí

Dne 17. dubna 2008 se konalo třetí zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Na toto zasedání byl pozván vedle členů Monitorovacího výboru z České republiky také…

celý článek

Spolupráce HK ČR s MŽP

Na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Hospodářskou komorou ČR z roku 2005 došlo k podepsání nového akčního plánu na období let 2008 – 2009. Tato dohoda…

celý článek