Zahraniční sekce

Zahraniční sekce se zabývá problematikou hospodářských vztahů se zahraničím. Spolupracuje s představiteli parlamentu, ústředních úřadů, relevantních agentur, bank, Svazu průmyslu a dopravy, Sdružení dodavatelů investičních celků aj.

Projednává proexportní politiku státu, podmínky financování a pojišťování obchodních operací, zřizování a čerpání fondů na podporu exportu, priority českého zahraničního obchodu, vznik a působení zahraničních sítí, otázky daní, cel a celního řízení apod.

Sekce zřizuje a metodicky řídí teritoriální výbory a další výbory a pracovní skupiny komory. Průběžně iniciuje, resp. sleduje uzavírání dlouhodobých dohod se zahraničními partnery komory.

Vyjadřuje se také k plánům akcí zahraničních útvarů komory - k činnosti podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu, k vysílání a přijímání podnikatelských misí, k pořádání odborných seminářů a k dalším činnostem na podporu zahraničních styků.

 

Kontakty:

předseda sekce
Ing. Ilja Mazánek
email: mazanek@transcon.cz

tajemník sekce
Ing. Petr Talafús
email: talafus@komora.cz
telefon: 266 7241 499

Související soubory

Programové prohlášeníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 15,01 kBuložit
Seznam členůAdobe AcrobatPDF | 177,17 kBuložit