Sekce pro vyhrazená technická zařízení Hospodářské komory České republiky

Sekce pro vyhrazená technická zařízení Hospodářské komory České republiky byla zřízena usnesením Představenstva HK ČR ze dne 16. září 2015. Tato sekce se bude zabývat zejména změnou zákona č. 174/1968 o vyhrazených technických zařízení, a to v oblasti elektřiny, plynařství, tlakových a zdvihacích zařízení.

Sekce byla rozdělena do čtyř pracovních skupin:

  • pracovní skupina pro tlaková zařízení
  • pracovní skupina pro plynová zařízení
  • pracovní skupina pro zdvihací zařízení
  • pracovní skupina pro elektrická zařízení

  

Předseda sekce:
Jiří Rynda
 
Tajemník sekce:
Tomáš Zelený
T: 266 721 485