Sekce pro oblast zdravotnictví Hospodářské komory České republiky

Dne 26. 11. 2014 bylo představenstvem Hospodářské komory České republiky potvrzeno zřízení Sekce Hospodářské komory České republiky pro oblast zdravotnictví a jmenování předsedy Ing. Mgr. Pavla Matouška dle usnesení č. 7 z jednání představenstva dne 17. 9. 2014.

Programové prohlášení

Hlavní cíl:

Spolupodílet se na kultivaci jednotlivých částí systému českého zdravotnictví a přispívat k vytváření příznivého podnikatelského prostředí v tomto sektoru.

Plán práce sekce na období 2014 - 2017:

1.Podporovat rovný a spravedlivý přístup orgánů veřejné správy vůči jednotlivým subjektům ve zdravotnictví v oblasti úhrad zdravotní péče, dotací, veřejných zakázek atd.
2.Účastnit se připomínkových řízení k návrhům zákonů a vyhlášek.
3.Řešení otázek elektronizace zdravotnictví.
4.Řešení otázek úhrad zdravotních služeb a podmínek jejich poskytování.
5.Prosazování větší konkurence mezi zdravotními pojišťovnami.
6.Firmy působící ve zdravotnickém sektoru se neobejdou bez zajištění lidských zdrojů v potřebném množství a kvalitě, proto se sekce bude věnovat otázkám vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
7.Prosazovat působení členů sekce v ad hoc ustavených pracovních skupinách orgánů veřejné správy.


Kontakty:

předseda sekce
Ing. Mgr. Pavel Matoušek
tel: 602 938 332
mail: p-matousek@seznam.cz  

tajemník sekce
Martina Pavelková
tel: 724 613 971
mail: pavelkova@komora.cz

Související soubory

Programové prohlášeníAdobe AcrobatPDF | 201,64 kBuložit
Seznam členů sekceAdobe AcrobatPDF | 184,17 kBuložit