Sekce legislativy Hospodářské komory České republiky

Sekce se aktivně zabývá stavem legislativy v České republice, dopadem legislativy na podnikatelské prostředí a její provázaností s evropským právem včetně jeho implementace.

Sekce podává podněty ke zjednodušení a změně právních předpisů resp. ke správné implementaci evropského práva do českého právního řádu.

Úzce spolupracuje se Sekcí HK ČR pro eliminaci byrokracie a společně s ní vytváří tlak na zlepšení právního a podnikatelského prostředí v ČR i na zvýšení respektu Hospodářské komory ČR u jednotlivých ministerstev při podávání legislativních návrhů.

Při prosazování námětů a návrhů na legislativní změny aktivně využívá potenciál vlivu krajských a okresních hospodářských komor, společenstev i ostatních orgánů Hospodářské komory ČR.

Sekce má tyto tři pracovní skupiny:

1) Novelizace legislativy a implementace evropského práva
2) Veřejné zakázky a hospodářská soutěž
3) Tvorba a realizace práva
 

Kontakty:

Předseda sekce:
Mgr. Irena Bartoňová Pálková
Tel. 736 768 897

Tajemnice:
JUDr. Markéta Schormová
Tel. 266 721 422

Související soubory

Programové prohlášeníAdobe AcrobatPDF | 98,9 kBuložit
Přehled členů sekceAdobe AcrobatPDF | 54,22 kBuložit