TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA zná své letošní vítěze

Odborná nezávislá platforma Byznys pro společnost uspořádala letos již 13. ročník ceny TOP Odpovědná firma. Na galavečeru v La Fabrice byla ve středu 19. října rozdána ocenění pro vítěze jednotlivých…

celý článek

Certifikace - prokazování společenské odpovědnosti

Poslední dobou zažíváme velký boom různých prohlášení a veřejných závazků organizací k prosazování společenské odpovědnosti v rámci své činnosti. Každá větší a především nadnárodní organizace…

celý článek

Zavedení systému řízení společenské odpovědnosti v organizaci – jak začít a jak pokračovat - 2. část

Pokračování článku ze srpna 2016Zavedení systému řízení společenské odpovědnosti v organizaci – jak začít a jak pokračovat5. Určíme a zapojíme zainteresované stranyNaše společensky odpovědné…

celý článek

Zavedení systému řízení společenské odpovědnosti v organizaci – jak začít a jak pokračovat - 1. část

Prvky společenské odpovědnosti (etika, ohled na životní prostředí a péče o lidi venku i uvnitř) jsou přítomny v každé firmě, rozdílná je míra, s jakou jsou realizovány a také…

celý článek

Nové příležitosti pro firmy v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

V oficiální spolupráci České republiky s rozvojovými zeměmi mají firmy vedle neziskového a akademického sektoru již svoji tradiční roli. V září 2015 přijalo 196 států v New Yorku nové…

celý článek

Nová evropská směrnice o nefinančním reportingu

Česká republika musí do konce letošního roku zapracovat do své legislativy evropskou směrnici č. 2014/95/EU o „Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity vybranými…

celý článek

Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu?

Smináře k revizi normy ISO 9001:2015.

celý článek

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Rada kvality ČR připravila pro období od roku 2016 nový koncept národního ocenění za společenskou odpovědnost organizací. Jelikož je v současnosti ve světě, zvláště v podnikatelských uskupeních,…

celý článek

Španělský sál hostil předávání prestižních Národních cen

Za přítomnosti prezidenta České republiky Miloše Zemana byly na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní…

celý článek