Sekce IT a telekomunikací

Sekce IT a telekomunikací se při výkonu své činnosti zaměřuje na záležitosti, jež vyplývají ze zájmů a potřeb členů HK ČR v oblasti své působnosti. Každý podnikatel by měl mít možnost využívat moderní technologie pro zlepšení své informovanosti, produktivity práce a kontaktu s blízkým okolím i se světem.

Cíle sekce:
·         Podpora středoškolského vzdělání v oblasti ICT.
·         Zajištění kvalifikovaných pracovníků v ICT, podpora talentů.
·         Podpora exportu služeb a inovací.
·         Podpora smysluplných dotačních a regulačních opatření.
·         Podpora tvorby strategického dokumentu nahrazující Digitální Česko 2.0
·         Podpora malých a středních podniků podnikající v oblasti ICT
 
Sekce se dělí na tři pracovní skupiny:
·         IT a telekomunikace
·         e-Government
·         e-Commerce
 
Kontakty:

předsedkyně sekce
Mgr. Ing. Hana Továrková
 
tajemnice sekce
Bc. Jolana Svobodová
tel: 266 721 320, 724 613 907
mail: jolana.svobodova@komora.cz
 
předseda pracovní skupiny IT a telekomunikace
Mgr. Ing. Hana Továrková
 
předseda pracovní skupiny e-Government
Ing. Martin Plachý ml., Ph.D.
 
předseda pracovní skupiny e-Commerce
Ing. Martin Kult

Související soubory

StatutAdobe AcrobatPDF | 190,72 kBuložit
Programové prohlášeníAdobe AcrobatPDF | 180,82 kBuložit
Seznam členůAdobe AcrobatPDF | 212,12 kBuložit