Sekce Hospodářské politiky Hospodářské komory České republiky

Sekce Hospodářské politiky je nově vzniklá sekce, která byla schválena na podzimním jednání představenstva HK ČR v roce 2014.

Sekce hospodářské politiky ve své činnosti vychází z určitých priorit a k jejich prosazení využívá příhodných nástrojů.

Priority

  • Podpora iniciativ směřujících ke zvýšení hospodářského růstu, upřednostňovat růst tažený soukromou poptávkou
  • Podpora nástrojů směřujících k vyšší zaměstnanosti při souběžném úsilí o vyšší produktivitu práce
  • Sledování finanční stability země ve vztahu k zahraničí se zvláštním zřetelem na efektivní exportní politiku
  • Vytváření podmínek pro stabilní, předvídatelný vývoj cen; podpora opatření, která omezí riziko deflace i výrazné inflace
  • Úsilí o stabilní a předvídatelný institucionální a právní rámec pro podnikání
  • Prosazování protržních opatření, identifikace a snižování obecné regulatorní zátěže podnikání
  • Prosazování přehledného a jednoduchého regulatorního rámce, zejména v oblasti daní a sociálního a zdravotního pojištění
  • Podpora rozumné neexpanzivní fiskální politiky, podpora postupného snižování veřejného dluhu; při sestavování rozpočtu preferovat výdaje na investice před provozními výdaji
  • Identifikace komparativních výhod české ekonomiky oproti ostatním ekonomikám, inicializace opatření k vyžití těchto výhod s cílem zvýšit konkurenceschopnost produktů nabízených českými podnikateli
  • Prosazování českých národních zájmů v hospodářské oblasti


Uvedené priority jsou v sekci projednávány s ohledem na diverzitu zájmů členů HK ČR


Kontakty:

pověřen řízením sekce
Ing. Filip Dvořák
Mail: Filip.dvorak@hkpraha1.cz


předseda sekce
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Prezident Hospodářské komory České republiky
Mail: Dlouhy-Vladimir@komora.cz

Místopředseda:
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
Tel: 725 389 715
Mail: Mincic@komora.cz

Tajemník sekce
Mgr. Lucie Štouračová
tel: 724 613 986
mail: Stouracova@komora.cz

Související soubory

Programové prohlášeníAdobe AcrobatPDF | 96,84 kBuložit
Seznam členůAdobe AcrobatPDF | 204,79 kBuložit