Průmyslová sekce Hospodářské komory České republiky

Průmyslová sekce je nově vzniklá sekce, která byla schválena na podzimním jednání představenstva HK ČR letošního roku. Hlavní aktivitou bude hledat náměty pro zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a tím zároveň zlepšení podnikatelského prostředí.

Vzhledem k velice širokému záběru této sekce, vznikají tři pracovní skupiny.

  • Pracovní skupiny Strojírenství
  • Pracovní skupiny pro malé a střední podniky v průmyslu
  • Pracovní skupiny Automobilový průmysl


Programové prohlášení

Hlavní cíl
:
Naší hlavní aktivitou bude hledat náměty pro zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a tím zároveň zlepšení podnikatelského prostředí. Ve své činnosti budeme úzce spolupracovat s ostatními sekcemi k naplnění poslání HKČR.

Strategie HK ČR v průmyslu:
1. V oblasti vědy a výzkumu budeme spolupracovat s nově vznikajícími Vědecko Technickými Parky jako inkubátory pro inovační potřeby v průmyslu. Dále budeme podporovat aplikovaný výzkum, nové technologie a hlavně jejich praktické uplatnění v průmyslu ČR a exportu.
2. V oblasti konkurence schopnosti se budeme snažit nasměrovat finanční prostředky hlavně pro malé a střední firmy, které tvoří většinu. Zde je nutné hledat, jak zjednodušit administrativu a zároveň informovat o nových možnostech, dotacích EU a nových přístupů bank.
3. V oblasti energií budeme úzce spolupracovat s energetickou sekcí. Energie výrazně ovlivňují konkurence schopnost všech našich firem. Zde budeme hledat náměty pro zvyšování energetické účinnosti a tím snižování spotřeby. Nebudeme podporovat opatření, které mohou znamenat další nárůst cen pro malé, střední a velké firmy v průmyslu a tím zhoršovat podnikatelské prostředí.
4. V oblasti exportu a vývozu budeme hledat v úzké spolupráci se zahraniční sekcí nejlepší podmínky pro malé a střední firmy.
5. V oblasti vzdělávání budeme hledat vyšší formy spolupráce s učilišti, středními odbornými a vysokými školami např. dohodami či patronáty. Dále budeme v daleko větší míře vést diskuze a propagovat v malých a středních firmách použití rekvalifikací podle NSK a web VaP.


Kontakty:


předseda sekce
Ing. Karel Ernest
tel: 602 486 817
mail: ernest-karel@komora.cz

tajemník sekce
Dana Koryntová
tel: 724 613 994
mail: koryntova@komora.cz