Pracovní snídaně na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Dne 20. března 2012 se u ministra průmyslu a obchodu pana Martina Kuby uskutečnila pracovní snídaně. Za Hospodářskou komoru ČR se porady zúčastnili její prezident Petr Kužel, Václav Hrabák, Pavel Šolc a pan Cyrani.

Na této pracovní poradě informoval pan ministr o dalším vývoji v přípravě Státní energetické koncepce, která by měla být předložena Vládě ČR do konce června 2012.

Na návrhu pracuje tým pod vedením profesora Václava Pačese. Hospodářská komora ČR by měla návrh k připomínkování obdržet během tří týdnů.