Podzimní plynárenská konference 2011

Dne 8. listopadu 2011 se ve Španělském sále Pražského hradu konala již tradiční podzimní plynárenská konference s mezinárodní účastí. Za Hospodářskou komoru České republiky se konference zúčastnil předseda Energetické sekce a člen představenstva Ing. Václav Hrabák.

Konference byla zaměřena na hlavní problémy při dalším rozvoji plynárenství v České republice a ostatních zemí. V průběhu konference byl mimo jiné konstatován deficit tzv. Evropské energetické politiky. V současné době dochází k prosazování národních zájmů na úkor ostatních zemí EU.

Další témata konference byla zaměřena k budoucnosti trhu plynu v Evropě, působení plynu jako nedílné součásti energetického mixu v ČR, energetické bezpečnosti, problémům s uplatňováním OZE a jejich vazba na využívání zemního plynu. Otázka dalšího rozvoje českého plynárenství se v současné době řeší při zpracování aktualizace Státní energetické koncepce. I zde má Hospodářská komora České republiky svoje zástupce, a to jak v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, tak i odborných skupinách, které připravují podklady pro aktualizaci SEK.

Na konferenci aktivně vystoupil Ing. Václav Hrabák, zdůraznil význam zemního plynu pro českou energetiku, ale současně upozornil na možné problémy při přechodu z CZT na teplárenství decentralizované.