Jednání předsedy Energetické sekce se zástupci politické strany Věci veřejné

Ing. Václav Hrabák, předseda Energetické sekce HK ČR, se dne 21. září 2011 zúčastnil jednání odborné sekce zabývající se tématem energetiky politické strany Věci veřejné.

Navázal tak na dlouhodobé snahy zajistit účast zástupců všech politických stran na spolupráci s Výkonným výborem Energetické sekce HK ČR. Zbývá pouze doufat a pokračovat ve snažení, aby se obdobná spolupráce podařila zajistit i od dalších vládních stran.