Český plynárenský svaz bude silným a efektivním hlasem plynárenství, spojil se s Českou plynárenskou unií

Aktivity České plynárenské unie se staly od počátku letošního roku integrální součástí činnosti Českého plynárenského svazu. Fúzí tak vznikl jediný silný subjekt zastupující plynárenský obor v České republice jak na domácí půdě, tak v zahraničních partnerských organizacích evropských i světových. Hlas plynárenství bude zaznívat z tradičního místa – z plynárny v Michli.

Česká plynárenská unie (ČPU) byla zřízena v roce 1994 nejvýznamnějšími hráči na českém trhu s plynem, koncem roku 2012 měla šestnáct členů. Podmínkou členství bylo udělení licence ERÚ pro podnikání v některé části plynárenského řetězce. Činnost ČPU se soustřeďovala především na přípravu a komentování primární a sekundární energetické legislativy, tedy zákonů a vyhlášek pro podnikání v plynárenském oboru, a to včetně zásadních strategických státních dokumentů. ČPU také komunikovala s médii, představovala široké veřejnosti výhody užívání zemního plynu a propagovala jeho ekologické vlastnosti. Českou republiku a zájmy plynárenství zastupovala v evropském sdružení Eurogas. Tyto aktivity přecházejí nyní do Českého plynárenského svazu.

Český plynárenský svaz je dlouholetým tradičním sdružením otevřeným nejen všem subjektům podnikajícím v plynárenství, ale i jednotlivcům se zájmem o tento obor, a jeho historie se datuje až k roku 1919. V roce 1931 se tehdejší Plynárenské a vodárenské sdružení československé dokonce stalo jedním ze sedmi zakládajících členů Mezinárodní plynárenské unie. Hlavní oblastí působnosti ČPS byla oblast techniky, norem, nejlepších používaných praktik, a to včetně sdílení těchto informací a vzdělávání pracovníků v oboru. Tradice i prestiž Českého plynárenského svazu je lety prověřená a nezpochybnitelná.

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech, registrované od roku 1990 u Civilně správního úseku Ministerstva vnitra ČR. Navazuje na tradice založené vznikem Plynárenského a vodárenského sdružení československého v roce 1919, jednoho ze sedmi zakládajících členů Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931.

Nové sídlo:
Český plynárenský svaz
U Plynárny 233/42
140 21 Praha 4 - Michle

Pro více informací kontaktujte zvláštního zmocněnce ČPS Ing. Oldřicha Petržilku, oldrich.petrzilka@cgoa.cz, nebo navštivte stránky ČPS www.cgoa.cz.