Profesní organizace

NÁZEVADRESAWEBTELEFON, EMAILVEDENÍPOČET ČLENŮCHARAKTERISTIKA
Asociace Grémium AlarmFlorentinum, Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1
http://www.gremiumalarm.cz/602 403 939, info@gremiumalarm.czIng. Václav Nepraš125Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropských asociací EURALARM a ESBOC.
Cech elektrické požární signalizaceUkrajinská 1517/4
101 28 Praha 10 - Vršovice
http://www.cecheps.cz/326 123 456, info@cecheps.czVáclav LevíčekCech elektrické požární signalizace České republiky je dobrovolným zájmovým sdružením založeným na zakládající schůzi dne 25.2.1993 podle zákona 83/1990 Sb. jako sdružení právnických a fyzických osob, podnikajících v oblasti výroby, montáže, projekce, revize, servisu, obchodu a poradenství elektrické požární signalizace.
Cech mechanických zámkových systémůCMZS ČR,
Nádražní 62/280,
Praha 5
http://cmzs.cz/602 305 217, cmzs@cmzs.czIng. Petr FrázCech mechanických zámkových systémů (CMZS) je oborová organizace, sdružující podnikatele, fyzické i právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických zábranných prostředků – zámkových systémů.
Česká komora detektivních služeb

Poděbradská 88/55                                  190 00 Praha 9

http://www.ckds.cz/602 349 349, patockova@ckds.czBc. Pavel Caprata, MBARozsáhlejší spolupráce členských detektivních kanceláří při realizaci detektivních zakázek s cílem uplatnit především místní a osobní znalost regionální detektivní kanceláře při řešení zakázky; Zajistit mobilizaci potřebných sil a prostředků při řešení složitějších a rozsáhlejších či personálně náročnějších detektivních zakázek a lepší využití technických prostředků; Rychlé získání, zpracování a předání kvalitních informací požadovaných v rámci detektivní zakázky a další
Komora podniků komerční bezpečnosti ČRVrážská 1562/24a
153 00 – Praha 5
http://www.kpkbcr.cz/602 250 686, kpkbcr@volny.czMiroslav KovaříčekJako nejstarší živnostenské společenstvo v oboru soukromých bezpečnostních služeb byla založena na popud branně-bezpečnostního výboru Parlamentu ČR dne 22.1.1993 v zájmu zvyšování profesní úrovně na úseku soukromých bezpečnostních služeb a vlastní ochrany a za účelem ochrany zájmů a zajištění potřeb podnikatelů aj. subjektů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními předpisy Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je samostatnou dobrovolnou profesní organizací založenou na demokratických principech, otevřenou všem zájemcům, kteří splní základní podmínky vstupu a to bez ohledu na to, zda jsou již členy nějakých jiných organizací. Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je členem Hospodářské komory ČR a zakládajícím členem sekce ochrany majetku a osob při HK ČR.
Český klub bezpečnostních služebKřovinovo náměstí 109/11
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
http://ckbs.cz/773 551 077, ckbs@ckbs.czMgr. Vladimír RambousekČeský klub bezpečnostních služeb, o.s. se zřizuje a ustanovuje v souladu se zákonem číslo 83/90 Sb. o sdružování občanů a v souladu s § 6 tohoto zákona podléhá registraci na úseku sdružování Ministerstva vnitra České republiky.
Česká komora služeb ochrany majetku a osobVelkomeziříčská 47
TŘEBÍČ
http://www.cksomo.cz/568 848 558, cksomo@cksomo.czBc. Lubomír KrejčíCílem činnosti ČK SOMO je vytváření oborových norem, příruček a další odborné literatury pro oblast komerční bezpečnosti, pořádání odborných kurzů a školení, účast na projektech HK i vytváření vlastních projektů. Touto činností se snaží zvyšovat profesionální úroveň firem podnikajících v oboru.
Asociace zámkových a klíčových služeb ČRBystročice 99
Olomouc
http://www.azks.cz/602374405, kratochvil@azks.czing. Ladislav KratochvílZákladním posláním AZKS je sdružovat FO a PO pracující v oboru mechanických zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání zámků, problematiky elektronického a mechanického zabezpečení, podpora drobného a středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k zahraničí.
Unie soukromých bezpečnostních služeb České republikyŽitná 52/1578
120 00 Praha 2
http://www.usbscr.cz/725 150 652, usbscr@seznam.czJUDr. Jiří KameníkCílem a předmětem činnosti unie je především zahraniční zastoupení společenstev poskytovatelů bezpečnostních služeb v ČR, unifikace odborné stránky v podnikání BS a definování pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu, organizace, vedení a realizace vzdělávacích akcí v oblasti podniků zajišťujících ostrahu majetku a osob a služby soukromých detektivů; pořádání konferencí a dalších akcí v dané oblasti, propagace bezpečnostního průmyslu
Security ClubŽitná 52/1578
120 00 Praha 2
http://www.securityclub.org/721959324, radek.zapletal@seznam.czMichal KuníkSecurity Club je sdružením společností reprezentujících některé z nejsilnějších a profesionálních bezpečnostních agentur. Impulsem k jeho vzniku a poté formalizace byla přetrvávající neuspokojivá situace na trhu bezpečnostních agentur, která se vyznačuje velkým množstvím působících subjektů s velmi rozdílnou kvalitou služeb. Security Club si vytkl za hlavní cíl stanovit a dobrovolně dodržovat profesionální i etické standardy, které spolu s přísným respektováním legislativy přispějí k růstu vážnosti a společenské prestiže bezpečnostních agentur.
Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČRRoháčova 188/37
130 00 Praha 3
http://asbs.cz/736 529 400, sekretariat@asbs.czJUDr. Jiří KameníkZajišťujeme komplexní bezpečnostní služby po celé České republice. Nabízíme detektivní a hlídací služby a bezpečnostní technologie (CCTV, EZS, EZP, PCO vstupní systémy). Dále se zaměřujeme na převozy peněz, bezpečnostní audity a poradenství.
Bohemia - asociace detektivních a ochranných služebRoháčova 188/37
130 00 Praha 3
http://www.b-ados.cz/606 718 495,            info@b-ados.czFrantišek DostálZabýváme se využíváním kriminalistických metod a ostatních odborných metod zkoumání na právní bázi pro veřejnost. Dále komunikujeme s občany, státními orgány, institucemi a profesními sdruženími. Zajišťujeme také detektivní ochranu osob a objektů.
Česká asociace bezpečnostních manažerůNa Křivce 1328/64
101 00 Praha 10 - Michle
http://www.cabm.cz/736 296 258, cabm@cabm.czMiroslav FryšarOd založení ČABM je usilováno o to, aby asociace byla vyhraněným profesním sdružením, sdružením nezávislým, kterému je cizí lobbismus a komerční zájmy bezpečnostního průmyslu. ČABM zajišťuje činnosti v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zastupuje zájmy svých členů vně asociace, spolupracuje se státními a dalšími subjekty v ČR v oboru své působnosti a v této působnosti navazuje i mezinárodní kontakty tím, že usiluje o spolupráci a výměnu zkušeností se všemi již existujícími organizacemi, sdruženími, asociacemi a kluby v ČR, Evropě a ve světě.
Komora zaměstnavatelů zdravotně postiženýchK dubu 2330/2b
149 00 Praha 11
http://www.kzzp.cz/734 417 072, info@kzzp.czJUDr. Ladislav ValentaCílem činnosti Komory je zastupování a ochrana zájmů zaměstnavatelů OZP zejména proti tlaku ze strany státu a dalších orgánů a institucí, sjednocení postupu podnikatelských subjektů činných v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání OZP, systematické vytváření pozitivních legislativních a realizačních podmínek pro podnikání v oblasti zaměstnávání OZP, odstranění diskriminačních omezení při zaměstnávání OZP.
ASIS International Česká republikahttp://www.asiscz.org/info@asiscz.orgJaromír PrůšaASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů s více než 38.000 členy po celém světě a delší než 50ti letou tradicí, jehož základní vizí je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Posláním sdružení je podpora dokonalosti a zvyšování prestiže bezpečnostního oboru. ASIS se věnuje zkvalitňování práce odborníků na bezpečnost tím, že pořádá a vytváří vzdělávací programy a materiály.
Komora podniků komerční bezpečnosti brněnského regionuKoliště 13, 602 Brnohttp://www.komora-kb-brno.com/774 884 496, kpkb-brno@seznam.czPetr SehnalPOSLÁNÍM KOMORY PODNIKŮ JE VYTVÁŘENÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK PRO DYNAMICKÝ ROZVOJ PODNIKÁNÍ V OBLASTI KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI, ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE MEZI JEDNOTLIVÝMI SOUKROMÝMI BEZPEČNOSTNÍMI SLUŽBAMI A HÁJENÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ JEJICH ČLENŮ.