PhDr. Michal Bavšenkov

  • člen představenstva Hospodářské komory ČR (legislativní sekce, bezpečnostní sekce, autorizační komise)
  • člen pracovní skupiny předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu
  • viceprezident Komory podniků komerční bezpečnosti ČR (legislativa, vzdělávání)
  • člen poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality

Kontakt: kpkbcr.cz, kpkbcr@volny.cz


Činnosti:
• Návrh zákona o bezpečnostní činnosti
• Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
• Národní soustava kvalifikací
• Zkoušky odborné způsobilosti
• Zapojení soukromých bezpečnostních služeb do bezpečnostního systému státu, krajů, obcí