Mgr. Vladimír Rambousek

  • Prezident Českého klubu bezpečnostních služeb
  • Člen dozorčí rady Hospodářské komory ČR
  • Člen poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality


Kontakt: rambousek@ckbs, tel: 281 864 803, www.ckbs.cz


Činnosti:
• Návrh zákona o bezpečnostní činnosti
• Návrh zákona o zaměstnanosti
• Metodika zadávání veřejných zakázek v oboru ochrana majetku a osob
• Informační akce na téma výběr nejlepší hodnoty fyzické ostrahy