Merkurovy medaile

Hospodářská komora České republiky uplatňuje systém oceňování osobností, institucí a organizací, které přispěly k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v zahraničí nebo v České republice. Toto ocenění má formu čestné medaile, která nese jméno římského boha obchodu Merkura, který se stal symbolem pro komorové hnutí a většina komor na světě včetně HK ČR používá ve svém znaku jeho symboliku.

Medaile byla zavedena u příležitosti 20. výročí založení HK ČR a stala se následně nástrojem oceňování osobností včetně komorových činitelů, institucí a organizací včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Medaile byly poprvé udělovány v roce 2013 při příležitosti 20. výročí založení HK ČR a nyní v roce 2016 při příležitosti XXVIII. sněmu.


Kategorie Merkurových medailí Hospodářské komory České republiky

Zlatá medaile HK ČR se uděluje:

a) zahraničním partnerům za mimořádné zásluhy o rozvoj hospodářské nebo obchodní spolupráce s Českou republikou
b) českým občanům, institucím a organizacím včetně měst a obcí za mimořádné zásluhy o rozvoj a podporu podnikání, zahraničně obchodní aktivity nebo prosazování dobrého jména ČR
v zahraničí
c) členům a funkcionářům HK ČR nebo složek HK ČR za dlouholetou práci pro HK ČR nebo
její složku a za zásluhy o její rozvoj.

Stříbrná medaile HK ČR se uděluje:

a) českým organizacím, včetně měst a obcí nebo i jednotlivým občanům za zásluhy o rozvoj českého podnikání či zahraničního obchodu.
b) zahraničním organizacím nebo osobám za zásluhy o rozvoj hospodářské či obchodní spolupráce s ČR.
c) členům a funkcionářům HK ČR nebo složek HK ČR za dlouholetou práci pro HK ČR nebo její složku a za zásluhy o její rozvoj.

Bronzová medaile HK ČR se uděluje:

a) Členům a funkcionářům složek HK ČR za dlouholetou práci pro složku HK ČR a za zásluhy o její rozvoj.
b) Představitelům veřejné správy regionu v působnosti složky HK ČR, představitelům škol a akademické obce za dlouholetou spolupráci se složkou HK ČR.
c) Vlastním zaměstnancům úřadů HK ČR nebo její složky a zaměstnancům úřadů zahraničních partnerů při významných událostech.

 

 


 

Hlavní partneři HK ČR