Oborová společenstva

Oborová část neboli profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 102 živnostenskými společenstvy. Živnostenská společenstva jsou dle svých oborů, které reprezentují, rozděleny
do tzv. čtyř profesních unií: Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Služby pro podnikání a ostatní a Stavebnictví,
technická řemesla a technická zařízení.

V profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruženo 10 organizací, v profesní unii Průmysl a doprava celkem 20,
v profesní unii Služby pro podnikání celkem 43 v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a 
technická řemesla celkem 29 organizací.
 
Profesní unie Obchod a cestovní ruch
Asociace českého tradičního obchodu
Asociace hotelů a restaurací ČR
Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB

Profesní unie Průmysl a doprava
Asociace českých nábytkářů
Asociace koncesionářů v taxislužbě
Cech KOVO
CQS z.s.
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
Svaz plastikářského průmyslu ČR
Svaz strojírenské technologie

Profesní unie Služby pro podnikání a ostatní
Asociace poskytovatelů personálních služeb
Asociace producentů v audiovizi (APA) 
Asociace evropských distributorů léčiv
Asociace FISY
Asociace komunikačních agentur České republiky
Asociace penzionů pro seniory České republiky
Asociace renovátorů České republiky
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky
Czech ICT Alliance
Česká asociace interim managementu
Česká komora fitness o.s.
Česká komora zeměměřičů
Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu
Český telekomunikační klastr
ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.
ICT Unie
Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených o. s.
Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest
Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR
Svaz učitelů tance České republiky
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
  

Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení
Asociace českých nábytkářů
Česká komora lehkých obvodových plášťů
Společenstvo techniků zdvihacích zařízení
Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Unie výtahového průmyslu ČR