Autorizace živnostenských společenstev

Chtěli byste být v kontaktu se státní správou? Mohli byste veřejně zastupovat svůj obor? Zažádejte si o autorizaci. Autorizace HK ČR je nejenom pro státní správu známkou, že Vaše společenstvo reprezentuje širokou základnu podnikatelů a je leaderem ve vašem oboru . Státní správa se může na vás obracet při vytváření zákonů a norem nebo přímo na Vaše odborníky.

Jak se autorizovat?
Je to snadné. Každé začleněné společenstvo při HKČR si vybírá z předem definovaných oborů k autorizaci, jejichž přehled najdete v přiložené tabulce. Poté je třeba podat žádost a doložit dokumenty, které konkrétně jmenují pravidla. Došlé žádosti posuzuje autorizační komise a ke schválení je předává prezidentovi HK ČR.

Po schválení obdržíte oficiální potvrzení o autorizaci, které je platné tři roky.

Přínosy:

  • Kontakt s úředníky, kteří tvoří zákony
  • Vnímání jako leader daného oboru
  • Autorizace přivede další zájemce do Vašeho společenstva
  • Klienti považují Vaše členy za ty nejlepší v oboru


Jestliže jste se dosud nerozhodli, neváhejte nás kontaktovat pro více informací: vnitrnikomunikace@komora.cz