Oborová společenstva

Oborová část neboli profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 98
živnostenskými společenstvy. Živnostenská společenstva jsou dle svých oborů, které reprezentují, rozděleny
do tzv. čtyř profesních unií: Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Služby pro podnikání a ostatní a Stavebnictví,
technická řemesla a technická zařízení.

V profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruženo 11 organizací, v profesní unii Průmysl a doprava celkem 19,
v profesní unii Služby pro podnikání celkem 40 v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a 
technická řemesla celkem 28 organizací.
 
Profesní unie Obchod a cestovní ruch
Asociace českého tradičního obchodu
Asociace hotelů a restaurací ČR
Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB

Profesní unie Průmysl a doprava
Asociace koncesionářů v taxislužbě
Cech KOVO
CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
Svaz plastikářského průmyslu ČR
Svaz strojírenské technologie

Profesní unie Služby pro podnikání a ostatní
Asociace producentů v audiovizi (APA) 
Asociace evropských distributorů léčiv
Asociace FISY
Asociace komunikačních agentur České republiky
Asociace penzionů pro seniory České republiky
Asociace renovátorů České republiky
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky
Czech ICT Alliance
Česká komora fitness o.s.
Česká komora loterního průmyslu
Český telekomunikační klastr
ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.
ICT Unie
Institut interní komunikace
Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených o. s.
Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest
Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR
Svaz učitelů tance České republiky
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
  

Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení
Česká komora lehkých obvodových plášťů
Společenstvo techniků zdvihacích zařízení
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Unie výtahového průmyslu ČR