Odbor zahraniční

1.      Zastupování komory ve vztahu k zahraničí a v této souvislosti zejména:

a)     připravuje a sjednává smlouvy o spolupráci se zahraničními partnerskými komorami a jinými zahraničními institucemi, sleduje jejich plnění;
b)     plní úkoly sekretariátu ve vztahu k zahraniční sekci, připravuje nezbytné podklady pro její jednání a koordinuje její činnost s ostatními odbory komory v oblasti zahraničních vztahů;
c)      připravuje a realizuje projekty Evropské komise, Eurochambres a UEAPME, zejména projekty na podporu obchodních kontaktů mezi podnikateli a rozvoj podnikání;
d)     organizuje činnost při pořádání podnikatelských misí a kontaktních akcí do zahraničí, zajišťuje přijetí a jednání podnikatelských misí ze zahraničí, pořádání seminářů, školení, konferencí a porad s problematikou související se zahraničními aktivitami komory a jejích členů, zajišťuje účast zájemců na výstavách a prezentacích v zahraničí;
e)     udržuje spolupráci s orgány státní správy, státními agenturami a dalšími veřejnými institucemi zabývajícími se vztahy se zahraničím (CzechTrade, Czechinvest, MZV, MPO a další), prosazuje zájmy komory ve vztahu k nim, koordinuje postup při zajišťování konkrétních akcí – návštěv, vysílání delegací, doprovodných misí apod.;
f)       udržuje spolupráci a pracovní kontakty se zahraničními zastupitelskými úřady v Praze, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, s ICC a dalšími zahraničními organizacemi a institucemi majícími vztah k činnosti komory;
g)     udržuje spolupráci a koordinuje činnosti s útvary zabývajícími se zahraničními vztahy Svazu průmyslu ČR, Agrární komory ČR a dalšími institucemi podnikatelské samosprávy;
h)     udržuje kontakty se smíšenými obchodními komorami a podnikatelskými radami v ČR a partnerskými obchodními komorami v zahraničí v zájmu koordinace činnosti a zajišťování společných aktivit;
i)    zpracovává agendu zahraničních obchodních příležitostí (poptávky a nabídky) pro české a zahraniční podnikatele včetně využívání zahraničních kontaktních databází;
j)    spolupracuje na rozvoji klubové činnosti HK ČR a podporuje platformy pro sdružování podniků a podnikatelů zejména se zaměřením na vytváření podnikatelských a obchodních příležitostí na zahraničních trzích;
k)     rozvíjí poradenské a asistenční služby na podporu exportu.Odbor:zahraniční
Oddělení:-
Počet stážistů:1-2
Rozsah stáže (počet hodin v týdnu):15 - 20 hod. týdně
Požadavky:VŠE
mezinárodní vztahy
obchod
ekonomická diplomacie
anglický jazyk (min. B2)
povědomí o mez. vztazích a hospodářské geopolitice
Náplň stáže:spolupráce při organizaci zahraničních misí 4. - 5. ročník VŠ
spolupráci při organizací akcí 4. - 5. ročník VŠ
administrativní činnost 1. - 3. ročník VŠ