Odbor vnitřní komunikace

1.      Zajišťuje vedení agendy fungování komorové sítě (vnitřní komunikace):

a)      koncepčně koordinuje zaměření činnosti složek komorové sítě, vede jejich evidenci, administruje pravidla pro začleňování;
b)      koordinuje činnost komorové sítě při zajišťování úkolů schválených sněmem hospodářské komory a při zajišťování činností hospodářské komory vyplývajících ze zákona;
c)      zabezpečuje implementaci standardů činnosti úřadů komory;
d)      organizuje zasedání (porady) předsedů a ředitelů OHK, RHK, KHK a ŽS, připravuje podklady pro jejich jednání a zpracovává z těchto jednání zápisy;
e)      eviduje úkoly zadané komorové síti tajemníkem komory a kontroluje jejich plnění;
f)       eviduje jmenování a odvolávání zástupců komory v komisích a v jiných pracovních orgánech, kde je komora reprezentována, vč. vedení agendy s tím spojené;
a)      vede evidenci všech sekcí a pracovních skupin komory;
b)      zajišťuje agendu související s komorou (zákon o komoře, vnitřní normy komory)
g)      vede komunikaci s komorovou sítí;
h)      zajišťuje evidenci členské základny;
i)        zabezpečuje agendu příspěvkového řádu komory;
j)        koordinuje veškeré aktivity související s řízením vztahů se zákazníky (CRM).
 
 
2.      Zajišťuje vedení agendy komorové struktury (volené orgány):
a)      eviduje úkoly zadané úřadu komory orgány komory a kontroluje jejich plnění;
b)      vede agendu volených orgánů komory vč. všech jejich organizačních skupin – příprava programu jednání, zápis, evidence plnění úkolů vč. administrativní podpory členům volených orgánů;
c)      organizuje zasedání volených orgánů komory;
d)      vede komunikaci s volenými orgány.


 

Odbor:vnitřní komunikace
Oddělení:odd. komorové sítě
Počet stážistů:1
Rozsah stáže (počet hodin v týdnu):10 - 15 hod. týdně
Požadavky:1. - 3. ročník VŠ
jazykové znalosti nepožadujeme
všeobecný rozhled
znalost MS Office
Náplň stáže:aktualizace členské databáze
vyhledávání a zpracování informací
zpracování databází
tvorba přehledů a tabulek dle aktuálního zadání
archivace dokumentů
administrativní činnost