Odbor vnější komunikace

 

1.      V oblasti obchodu a marketingu:
a)      definuje v souladu s celkovými strategickými záměry komory celkovou strategii značky komory mezi domácí a zahraniční podnikatelskou veřejností, včetně propagace komory na veletrzích, výstavách a všech akcích;
b)      zodpovídá a aktivně se podílí na přípravě, návrzích a realizaci všech činností vyplývajících z  marketingového plánu komory na aktuální období;
c)      v oblasti strategického plánování:
·           provádí průzkumy a analýzy,
·           připravuje marketingový plán pro aktuální období,
·           identifikuje, vyhodnocuje a spolupodílí se na rozvoji nových příležitostí HK ČR;
d)      zajišťuje reklamu na úrovni celé komorové sítě;
e)      vytváří a rozvíjí systém firemní kultury komory;
f)       připravuje a zajišťuje veškeré reklamní a propagační materiály;
g)      zajišťuje veškeré event marketingové akce;
h)      zajišťuje externí materiály a podporu marketingové komunikace;
i)        aktualizuje informace o komoře v katalozích a databázích;
j)        vydává tiskoviny, bulletiny, letáky a další propagační materiály;
k)      zajišťuje propagační předměty;
l)        spravuje agendu udělování záštity a podpory Hospodářské komory České republiky;
m)    organizuje a zajišťuje cykly seminářů a jednotlivé akce odborného i společenského charakteru;
n)      definuje obchodní a prodejní strategii;
o)      zajišťuje komplexní styk s partnery komory se zaměřením na plnění uzavřených smluv;
p)      identifikuje a vyhodnocuje rozvoj všech obchodních příležitostí komory;
q)      zajišťuje akviziční činnost partnerů v souladu se strategií komory;
r)       provádí obchodní vztahy se současnými a potencionálními partnery komory;
s)      koordinuje interní procedury spojené s obchodními aktivitami;
t)       projednává možnosti partnerství Hospodářské komory České republiky;
u)      připravuje smlouvy partnerského či propagačního charakteru, vypořádává podmínky uvedené ve smlouvách;
v)      zajišťuje provoz centrálního registru produktů a firem.
 
 
2.      V oblasti PR:
a)      vytváří komplexní systém externí komunikace mezi komorou a všemi médii;
b)      zajišťuje obsahovou redakci a design www stránek komory;
c)      zajišťuje realizaci časopisu Komora.cz;
d)      zpracovává podklady pro elektronické zpravodaje.
 


Odbor:vnější komunikace
Oddělení:-
Počet stážistů:3
Rozsah stáže (počet hodin v týdnu):10 - 20 hod. týdně
Požadavky:žurnalistika
marketing
PR
VŠE
Náplň stáže:monitoring médií, přepis mediálních výstupů - 3. - 5. ročník VŠ
spolupráce při správě sociálních sítí - 1. - 3. ročník VŠ
spolupráce při redakční činnosti - 3. - 5. ročník VŠ
aktualizace fotobanky a medialistu HK ČR - 1. - 3. ročník VŠ
spolupráce při organizaci akcí HK ČR - 1. - 3.- ročník VŠ
spolupráce při tvorbě propagačních materiálů - 1. - 3. ročník VŠ