Odbor projektů a vzdělávání

1. V oblasti monitorování projektů:

 • a) zajišťuje průběžný monitoring dotačních programů a dotačních možností pro úřad komory;
 • b) připravuje a realizuje projekty;
 • c) zajišťuje aktuální databázi projektů ve fázi projektového záměru i ve fázi realizace;
 • d) zajišťuje monitorování průběhu a věcné realizace přidělených projektů a ve spolupráci s odborem ekonomicko-správním i finančního plnění projektů;
 • e) koordinuje a realizuje činnosti související s čerpáním evropských fondů.

 
2. V oblasti vzdělávání:

 • a) spolupracuje s orgány státní správy (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství aj.) na systému odborného vzdělávání ČR;
 • b) uplatňuje zákonné kompetence HK ČR v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů (např. účastí v akreditačních komisích apod.);
 • c) předkládá návrhy na legislativní a organizační změny v počáteční profesní přípravě a dalším odborném vzdělávání;
 • d) v součinnosti se začleněnými živnostenskými společenstvy vypracovává požadavky na profily absolventů a profesní standardy jednotlivých povolání;
 • e) vydává odborná stanoviska k úpravám sítě škol a dislokaci učebních a studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce na úrovni terciárního vzdělávání;
 • f) zabezpečuje účast odborníků z praxe při závěrečných zkouškách žáků středních odborných učilišť a vyhodnocuje jejich nejlepší absolventy;
 • g) podílí se na přípravě programů celoživotního vzdělávání v působnosti podnikatelské sféry;
 • h) podílí se na organizování soutěží odborných dovedností učňů a na prezentacích učňovských prací na výstavách organizovaných pod záštitou komory.

Odbor:
Odbor projektů a vzdělávání
Oddělení:
-
Počet stážistů:
2
Rozsah stáže (počet hodin v týdnu):
10 - 20 hod. týdně
Požadavky:
jazykové znalosti nepožadujeme
všeobecný rozhled
znalost MS Office
Náplň stáže:
příprava a řízení projektů – operační programy EU