Dotazník


 

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O STÁŽ
 

Všechny položky označené * (hvězdičkou) musí být vyplněné.
Jméno, příjmení, titul:*
Datum a místo narození:*
Trvalé bydliště:*
Státní občanství:*
Kontaktní telefon:*
Kontaktní e-mail *
 
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Škola (název a sídlo):
Rok ukončení:
Druh zkoušky:
 
Probíhající studium na škole
(název a sídlo):
Ročník:
 
Cizí jazykÚroveň jazykové znalosti
(základní, mírně pokročilá, středně pokročilá, pokročilá):
Zkoušky
 
Počítačové znalosti a internetové dovednosti
(MS Office, Internet, apod.)
Úroveň znalosti
(základní, uživatelská, pokročilá)
 
O který odbor máte zájem ?
O kterou oblast máte zájem?
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a nic jsem nezamlčel/a. V souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas Hospodářské komoře České republiky, aby o mně shromažďovala a zpracovávala osobní údaje obsažené v tomto dotazníku po dobu trvání stáže, nejvýše po dobu 2 let. Pokud si během této lhůty nevyžádám mnou poskytnuté osobní údaje zpět, souhlasím s jejich skartací.

 

4224