Úřad HK ČR


Tomáš  Vrbík

Tomáš Vrbík

tajemník

Úřad HK ČR

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 320

vrbik@komora.cz

Ivana Hrdinová

Ivana Hrdinová

ředitelka

Odbor vnitřní komunikace

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 328

hrdinova@komora.cz

Jiří Hansl

Jiří Hansl

ředitel

Zahraniční odbor

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 503

hansl@komora.cz

Michaela Kynkorová

Michaela Kynkorová

ředitelka

Odbor ekonomicko-správní

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 480

kynkorova@komora.cz

Martin Frélich

Martin Frélich

ředitel

Odbor projektů a vzdělávání

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 550

frelich@komora.cz

Michaela Kindlová

Michaela Kindlová

ředitelka

Odbor vnější komunikace

Florentinum, Na Florenci

2116/15

110 00 Praha 1

266 721 430

Kindlovam@komora.cz

Antonín Kerner

Antonín Kerner

ředitel

Odbor usnadňování obchodu a služeb

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 372

kerner@komora.cz

Ladislav Minčič

Ladislav Minčič

ředitel

Odbor legislativy, práva a analýz

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 340

mincic@komora.cz

Eva Vlčková

Eva Vlčková

vedoucí

Sekretariát Úřadu HK ČR

Florentinum, Na Florenci  2116/15

110 00 Praha 1

266 721 311

vlckova@komora.cz