Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
telefon: +420 266 721 300
office@komora.cz
www.komora.cz

Klientské centrum (CzechPOINT, certifikáty, karnety ATA, MYTO CZ, atd.): samostatný vchod z nádvoří Florentina, vpravo od recepce B.
Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/CQML

ID datové schránky HK ČR: 9nqab6b
 
IČO: 49279530
DIČ: CZ-49279530
Hospodářská komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A vložka 8179.


Kontakty

Úřad HK ČR
Volené orgány (představenstvo, dozorčí rada, smírčí komise)
Komory v regionech
Oborová společenstva