Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka - Zahraniční obchod a některé impulsy pro hospodářskou politiku

V čase opětovně zvířené nejistoty, vyvolané nepředvídatelnými kroky Řecka při komunikaci se svými evropskými partnery, či zhoršení situace vyvolané masivními migračními toky do Evropy, se jednou z nemnoha jistot zaslouženě stává česká bilance zahraničního obchodu.

Naštěstí i v měsíci květnu jsme se na ni mohli spolehnout. Dosáhla totiž přebytku 17,3 mld. Kč a dosáhla meziročního zlepšení. Na výsledku se podepsaly při sice nevýrazné dynamice vývozní i dovozní strany, z nichž ta vývozní byla přesvědčivější. Za prvních pět letošních měsíců činila výše přebytku 95 mld. Kč. Porovnáme-li je ale s prvními pěti měsíci loňského roku, byla již tato dynamika přesvědčivější (nad 6 % meziročně) a opět ve správném sledu (rychlejší růst vývozů).

Strukturálně se zahraniční obchod opírá stále o osvědčené jistoty, z nichž se tentokrát tak zcela nedařilo ale odvětví průmyslového spotřebního zboží. Setrvale neměnná je též obchodní bilance z pohledu teritoriálního; zde lze poměrně snadno identifikovat oblasti hodné pozornosti hospodářské politiky, jejíž nástroje však není snadné úspěšně aktivizovat.

Patří mezi ně:


Zahraniční obchod tak můžeme považovat za jistotu, která by se mohla při dalším účinnějším nacílení hospodářské politiky ještě více skvět a zhodnocovat.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky