Zástupci HK ČR na oficiální schůzce jednali s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR jednali dne 22. dubna 2014 s Marcelem Chládkem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním předmětem jednání byla spolupráce MŠMT ČR s HK ČR v rámci funkčního období této vlády.

Mezi stěžejními diskutovanými tématy obou zúčastněných stran bylo zejména vytváření předpokladů pro spolupráci škol a firem v rámci středoškolského vzdělávání a podpora dalšího vzdělávání dospělých ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů. Viceprezident Somr prezentoval mimo jiné i alarmující výhled v oblasti technicky vzdělaných pracovníků tak, jak jej vnímá HK ČR. „HK ČR si uvědomuje vážnost situace ve vzdělávání a vítá věcný přístup pana ministra Chládka k řešení těchto problémů,“ řekl na jednání prezident Kužel. Ministr Chládek prezentoval své záměry řešení uvedených problémů a uvítal zájem komory o spolupráci. Na závěr schůzky bylo dohodnuto, že MŠMT ČR a HK ČR podepíší dohodu o spolupráci, která bude zahrnovat společné postupy při řešení projednávaných problémů.


Foto: MŠMT ČR