Hospodářská komora nabízí možnost stáží

Hospodářská komora České republiky nabízí od ledna 2015 studentům vysokých škol možnost absolvování odborných stáží. Stáže jsou bezplatné v trvání tří měsíců a jsou zakončeny vydáním dokladu o absolvování stáže. Zájemci mohou získat praktické dovednosti, navázat nové kontakty, získat čerstvé zkušenosti a pracovní návyky a tím zvýšit svojí atraktivitu na trhu práce. Cílem stáží je přispět k rozšiřování znalostí o činnosti HK ČR a k odbornému i praktickému vzdělávání stážistů a rovněž jim umožnit, aby se seznámili s chodem HK ČR. Dalšími přínosy stáží je zlepšení jazykových dovedností stážistů, možnost spolupráce při organizaci akcí HK ČR či na přípravě školení a seminářů, prohloubení znalostí a zkušeností z praxe pro vypracování odborných statí a absolventských prací a v neposlední řadě upevnění pracovních návyků. Uchazeči o stáž na HK ČR musí být studenty vysokých škol s vynikající znalostí českého jazyka, dovršit věk osmnácti let a být občany EU nebo držiteli platného povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Místem výkonu stáží je sídlo HK ČR v Praze. Další podrobnosti najdete na našich stránkách, kde se případní uchazeči mohou i zaregistrovat.