Dceřiná společnost HK ČR

 

 

Hospodářská komora České republiky je v současné době jediným akcionářem dceřiné společnosti  Podnikatelský servis HK ČR, a.s.
V roce 2014 v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech bylo rozhodnuto o přechodu na tzv. monistický systém řízení, kdy exekutivními orgány společností jsou správní rada a statutární ředitel. Stanovy dceřiné společnosti byly z důvodu zákonné povinnosti uvedeny do souladu se zákonem o obchodních korporacích.
Představenstvo Hospodářské komory České republiky na svém jednání dne 15. 4. 2015 odsouhlasilo  strategii utlumení činnosti dnes již bývalé dceřiné společnosti BC Freyova. Ke dni  1. 7. 2015 tato společnost vstoupila do řízené likvidace a s účinností k 29. 4. 2016 byla Usnesením Městského soudu v Praze vymazána z obchodního rejstříku. K tomuto dni společnost zanikla a skončila funkce členů správní rady.
Dceřiná společnost Podnikatelský servis HK ČR, a.s. měla od listopadu 2014, kdy byly zvoleny nové statutární orgány, utlumenou činnost. V současné době jsou zahájeny pod vedením statutární ředitelky práce na optimalizaci a konsolidaci celkového stavu společnosti a po vyhodnocení podkladů rozhodne jediný akcionář o dalším postupu.
Podnikatelský servis HK ČR změnil s účinností k 14.7.2016 sídlo společnosti z Prahy 9, Freyova 27 na „Praha“.
Adresa společnosti: Praha 1, Florentinum, Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00
Praha, srpen 2016
Ilona Zelenková


Složení správní rady:Podnikatelský servis HK ČR, a.s.

JUDr. Ilona Zelenková
předsedkyně správní rady a statutární ředitelka

266 721 315
zelenkova@komora.cz
Mgr. Irena Bartoňová Palková
členka správní rady

267 910 490
Bartonova-Palkova@komora.cz
PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc.
člen správní rady

Zatloukal-Vladimir@komora.cz