Dceřiná společnost HK ČR

 

 

 

Hospodářská komora České republiky je v současné době jediným akcionářem dceřiné akciové společnosti  Podnikatelský servis HK ČR.
V roce 2014 v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech bylo rozhodnuto o přechodu na tzv. monistický systém řízení, kdy exekutivními orgány společností jsou správní rada a statutární ředitel. Stanovy dceřiné společnosti byly z důvodu zákonné povinnosti uvedeny do souladu se zákonem o obchodních korporacích.
Představenstvo Hospodářské komory České republiky na svém jednání dne 15. 4. 2015 odsouhlasilo  strategii utlumení činnosti dnes již bývalé dceřiné společnosti BC Freyova. Ke dni  1. 7. 2015 tato společnost vstoupila do řízené likvidace a s účinností k 29. 4. 2016 byla Usnesením Městského soudu v Praze vymazána z obchodního rejstříku. K tomuto dni společnost zanikla a skončila funkce členů správní rady.
Z důvodu konsolidačních aktivit, vedoucích k rozhodnutí o zrušení a likvidaci BC Freyova, měla od listopadu 2014 dceřiná společnost Podnikatelský servis HK ČR, a.s. utlumenou činnost. Přesto došlo k revizi portfolia smluvních vztahů, následně jejich ukončování či převedení na mateřskou společnost. Společnost dodržovala veškeré zákonné povinnosti, které předepisují daňové, účetní a jiné zákony pro obchodní korporace. Na podzim 2016 začaly na základě rozhodnutí představenstva HK ČR analytické práce aktuálního stavu společnosti, a po vyhodnocení podkladů bylo na zasedání představenstva HK ČR dne 25.1.2017 rozhodnuto usnesením o zrušení společnosti s likvidací. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře s působností valné hromady společnosti dne 21.2.2017, zapsal Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze skutečnost, že společnost byla zrušena s likvidací a jmenován likvidátor k tomuto datu.
Společnost od 21.2.2017 používá obchodní firmu:
Podnikatelský servis HK ČR, a.s., “v likvidaci“
 
Adresa společnosti: Praha 1, Florentinum, Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00
Kontakt: JUDr. Ilona Zelenková, likvidátor a statutární ředitelka zelenkova@komora.cz
 
 
Praha, březen 2017


Složení správní rady:Podnikatelský servis HK ČR, a.s.

JUDr. Ilona Zelenková
likvidátor, předsedkyně správní rady a statutární ředitelka

266 721 315
zelenkova@komora.cz

Mgr. Irena Bartoňová Palková
členka správní rady

267 910 490
Bartonova-Palkova@komora.cz
PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc.
člen správní rady

Zatloukal-Vladimir@komora.cz