PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Povědomí o strukturálních fondech EU mají dvě třetiny firem

Ve strukturálních fondech EU je pro tuzemské firmy vyčleněny miliardy korun, které mohou použít na rozvoj svého podnikání a výroby. O tom, že tyto fondy existují a lze z nich čerpat peníze, vědí dvě třetiny tuzemských firem a podnikatelů. Necelé tři pětiny z nich však považují proces čerpání dotace za příliš složitý a byrokratický. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory České republiky pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve kterém bylo osloveno 2615 firem a podnikatelů. Z vzorku oslovených 2615 firem o unijních fondech slyšelo 1725 (66%) z nich, většina z tohoto počtu (69,9%) je považuje i za výhodné pro Českou republiku. Dvě třetiny (59,5%) firem považují proces za příliš složitý a dalších 16,8% podniků nemá dostatek vlastních finančních zdrojů na dofinancování projektu. Žádné výhrady nebo obtíže necítí pouhá 4 procenta firem.

Ve strukturálních fondech EU je pro tuzemské firmy vyčleněny miliardy korun, které mohou použít na rozvoj svého podnikání a výroby. O tom, že tyto fondy existují a lze z nich čerpat peníze, vědí dvě třetiny tuzemských firem a podnikatelů. Necelé tři pětiny z nich však považují proces čerpání dotace za příliš složitý a byrokratický. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory České republiky pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve kterém bylo osloveno 2615 firem a podnikatelů.

Z vzorku oslovených 2615 firem o unijních fondech slyšelo 1725 (66%) z nich, většina z tohoto počtu (69,9%) je považuje i za výhodné pro Českou republiku. Dvě třetiny (59,5%) firem považují proces za příliš složitý a dalších 16,8% podniků nemá dostatek vlastních finančních zdrojů na dofinancování projektu. Žádné výhrady nebo obtíže necítí pouhá 4 procenta firem.

„Skutečnost, že plné třetiny tuzemských firem vědí o možnostech podnikatelů čerpat peníze z evropských fondů, považuji za příznivou skutečnost. Tyto peníze jim mohou pomoci při usnadnění realizace jejich podnikatelských záměrů,“ uvedl k průzkumu prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Hospodářská komora České republiky podporuje snahu Ministerstva průmyslu a obchodu a volá po zrychlení a zjednodušení procedur při posuzování žádostí o dotace,“ dodal Petr Kužel v narážce na skutečnost, že 60% firem považuje proces žádání o dotace za příliš složitý.

Největší znalost o fondech mají firmy z webových stránek (28,3%) a televize či rozhlasu (27,5%), vzdělávacích seminářů a informačních akcí se účastní každá pátá firma.