PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

HK ČR: Stáhněte si průvodce podporou EU pro malé a střední podniky

Hospodářská komora České republiky připravila ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky stručného průvodce podporou EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání.

Česká republika jako země výrazně proexportně orientovaná se neobejde bez cílené exportní strategie a podpory pronikání českých firem včetně malých a středních nejen na jednotný evropský trh, ale v zájmu diferenciace též na trhy třetích zemí. Tuto strategii a konkrétní nástroje proexportní politiky představila Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s MPO ČR prostřednictvím série regionálních Exportních seminářů konaných v září až listopadu 2012, která byla zakončena shrnující Exportní konferencí dne 15. listopadu 2012 v Praze.

Vedle národních nástrojů podpory existuje celá řada různých forem podpory ze strany institucí a agentur EU evropským malým a středním podnikům (MSP). Tato podpora je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky a v některých případech záruky, buď přímo nebo prostřednictvím programů řízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni, jako jsou strukturální fondy Evropské unie. Malé a střední podniky mohou také těžit z opatření ve formě různých programů a podpor podnikání poskytovaných členskými státy EU. Evropská podpůrná schémata by měla vhodně doplňovat národní formy podpory.

Protože o těchto možnostech podpory není mezi těmi, jimž je určena především, tedy MSP, dostatečné povědomí, připravila Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky stručného průvodce, který naleznete v příloze.

Tento přehledný průvodce vychází z informačních zdrojů Evropské komise a klade si za cíl představit, co nabízí evropské instituce malým a středním podnikům. Obsahuje přehled stávajících programů a podpor s odkazem na jejich internetové stránky, kde lze nalézt konkrétní a podrobné informace. Údaje v publikaci odpovídají stavu ke konci září 2012.

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a Eurocentry rovněž pořádá několik informačních seminářů, kde budou tyto evropské podpory představeny. První z nich se uskuteční dne 6. prosince 2012 v Ústí nad Labem.

Související soubory

Stručný průvodceAdobe AcrobatPDF | 749,21 kBuložit

 

Hlavní partneři HK ČR