PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

HK ČR ocenila nejlepší absolventy středních škol

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 29. a 30. října 2014 ocenila nejlepší absolventy středních škol. Letošní 19. ročník se uskutečnil v Národní technické knihovně v Praze a hostil 267 nejlepších absolventů z 44 škol.

Osvědčení nejlepšího absolventa HK ČR dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů a slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi. Žáci si společně s osvědčením přebírali i dokumenty Europass, které jim pomohou v uplatnění při hledání zaměstnání za hranicemi. Spolu s absolventy byly v průběhu obou slavnostních dnů oceňovány i jednotlivé školy

V prvním slavnostním dni za účasti viceprezidenta HK ČR Zdeňka Somra a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslava Fidrmuce byli oceněni žáci řemeslných a technických oborů. Součástí předávání bylo i vyhlášení nejlepších odborných prací, kterých se letos do soutěže přihlásilo více jak padesát. Národní ústav pro vzdělávání na začátku školního roku vybírá obory, ve kterých soutěž vyhlásí. Kritérium pro hodnocení samostatných odborných prací je odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu. Hodnoticí komise byla složena ze zástupců a odborníků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, HK ČR a řešitelského týmu projektu Nová závěrečná zkouška 2, která má za cíl sjednotit zadání u závěrečných zkoušek na středních školách a vytvořit zadání pro každý obor vzdělání. Komise vybrala 15 nejlepších.

Druhý slavnostní den byl ve znamení gastronomických oborů a oborů služeb. Absolventi přebírali ocenění z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého. „Gratuluji všem oceněným absolventům i školám, děkuji rodičům a rodinným příslušníkům za to, že vedou své potomky k odbornému vzdělávání a řemeslu. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v odborné praxi vnímáme jako otázku, které je za potřebí se věnovat. Proto pověřujeme a zajišťujeme odborníky z praxe jako další členy hodnotící komise u závěrečných a maturitních zkoušek středních škol a snažíme se ve všech regionech a oborech propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů a středního odborného vzdělání,“ řekl úvodem prezident HK ČR Dlouhý.

Generálním partnerem akce byla společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. a partnerem Ept connector s.r.o.

Úvodní projev prezidenta HKČR Vladimíra Dlouhého. Pozvání přijali - zleva - manažerka AKC Martina Vondrová, vedoucí centra Europass Irena Palánová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, tisková mluvčí HK Lenka Vodná, 30.10.2014


 

Hlavní partneři HK ČR