PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

HK ČR: Jak na švarcsystém?

Hospodářská komora České republiky informuje podnikatele o tom jak na zastřený pracovní poměr, tzv. švarcsystém. Uvnitř článku naleznete ke stažení soubor shrnující skutečnosti týkající se této aktuální problematiky.

Za švarcsystém je označována situace, kdy existuje mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou obchodněprávní vztah, na základě něhož je však vykonávána závislá práce. Nejčastěji jde o situaci tzv. „zaměstnávání na živnostenský list“, tedy je-li určitá pracovní činnost naplňující znaky závislé práce vykonávána na základě obchodněprávního vztahu podnikatel-podnikatel. Tuto situaci si v řadě případů dotčení „zaměstnanci“ pracující na živnostenský list ani sami neuvědomují.

Text v žádném případě není možné považovat za závazný a vyčerpávající návod k řešení problematiky švarcsystému, ze kterého by plynula jakákoliv právní odpovědnost. Uvedené aspekty je totiž potřeba posuzovat vždy v konkrétních souvislostech, které se mohou odlišovat a mohou tak být vhodná i jiná řešení. V případě kontroly pak závisí na vyhodnocení situace konkrétním inspektorem. Závazný výklad dané problematiky a konkrétních situací pak může dát pouze soud.

Soubor je k dispozici ke stažení v příloze.

Vypracoval Odbor legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory České republiky.

Související soubory

Jak na švarcsystémPDF | 412,18 kBuložit

 

Hlavní partneři HK ČR