PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

HK ČR a MF vytvořily komisi pro dopracování návrhu úlev při placení DPH

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel a náměstek ministra financí Peter Chrenko se dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která detailně propracuje návrh hospodářské komory na zavedení režimu úlevy při placení daně z přidané hodnoty z pohledávek, které jsou předmětem insolvenčního řízení.

Konkrétně by měl mít dodavatel v budoucnu nárok na vrácení DPH, pokud mu jeho odběratel nezaplatil za dodané zboží a soud proti němu zahájil insolvenční řízení. Oba představitelé se shodli, že návrh je třeba dopilovat tak, aby nebyl zneužit k daňovým únikům. „Náš návrh je zamýšlen jako protikrizové opatření. Má pomoci firmám, jejichž cash flow snižují nedobytné pohledávky za podniky v platební neschopnosti,“ uvedl Petr Kužel. Počet úpadků podnikatelských subjektů se letos v lednu až listopadu zvednul v Česku oproti minulému roku zhruba o třetinu.

Kromě expertů HK ČR a Ministerstva financí jsou v pracovní komisi i zástupci auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers. První zasedání komise se uskuteční příští týden.

Návrh HK ČR je plně v souladu se Směrnicí Rady 2006/122/ES. V modifikované formě ho využívá nejméně 12 členských zemí Evropské unie. Hospodářská komora bude usilovat o to, aby po dopracování návrhu nabyla příslušná zákonná úprava účinnosti již v červenci 2010.

 


 

Hlavní partneři HK ČR