PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Exportní strategie do roku 2020 byla schválena vládou

Kabinet Petra Nečase odsouhlasil Exportní strategii ČR na období 2012–2020, na jejímž vypracování se aktivně podílela i Hospodářská komora České republiky.

Exportní strategie ČR si klade za cíl zejména navýšení podílu českého vývozu mimo země Evropské unie. Důležitou roli v rámci Exportní strategie hraje také kvalitní podpora státu.

Strategie usiluje o navýšení podílu českého vývozu i mimo země Evropské unie, diverzifikaci exportních oborů a zapojení většího počtu malých a středních podniků tak, aby export České republiky nebyl závislý na několika velkých firmách. Dílčím cílem strategie je ale i kvalitnější úloha státu jako partnera českých exportérů.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba vnímá Exportní strategii ČR jako velmi důležitý materiál v rámci toho, jak je česká ekonomika vázána na export. Podíl vývozu na HDP totiž tvoří v rámci české ekonomiky 79 procent. Ministr Kuba také připomněl, že v rámci nové strategie je potřeba hledat i další teritoria pro export.

„V této chvíli velmi zranitelným momentem je, že přes 80 procent vývozu směřuje právě do zemí Evropské unie, která vzhledem tomu, ve které fázi ekonomického cyklu se nachází, tak je pro nás teritoriem, vedle kterého je třeba hledat ještě další,“ řekl ministr Kuba. Exportní strategie se podle něj snaží hledat řešení a na tuto problematiku se zaměřila. „Je připravena mnohem více rozšířit naše teritoriální zaměření do prioritních zemí a zemí prioritního zájmu,“ řekl ministr.

Exportní strategie ČR na období 2012–2020 zahrnuje i výčet těchto prioritních zemí vhodných pro české vývozce. Na jeho vypracování spolupracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Hospodářskou komorou České republiky, se Svazem průmyslu a dopravy a s Obchodní mezinárodní komorou.

V Exportní strategii 2012-2020 je důležitým faktem především to, že podnikatelé jsou prostřednictvím Hospodářské komory České republiky i SP ČR a ICC jejím aktivním účastníkem a podílejí se zároveň na jejím uskutečňování. Právě tato účast je tak efektivním nástrojem pro to, aby strategie neustrnula na počátečních ustanoveních a cílech.


 

Hlavní partneři HK ČR