HK ČR odmítá směšování islámu s terorismem

V souvislosti s nedávnými teroristickými útoky, které se udály v Paříži, Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako čelný představitel české podnikové a podnikatelské sféry opětovně připomíná své odsouzení těchto barbarských a podlých činů.

Současně s tím opakovaně odmítáme směšování islámu s terorismem a extrémními islamistickými projevy, které nemají s islámem vůbec nic společného. Za důležitý předpoklad pro budování respektu, vzájemné úcty a porozumění mezi různými národy, komunitami a zeměmi považujeme nejen každodenní kontakty na politické, společenské a kulturní úrovni, ale i prohlubování obchodně-ekonomických vztahů a vzájemné spolupráce.

Výše uvedené považujeme za stěžejní úkol, který hodláme i nadále prosazovat a podporovat.

Prohlášení Sdružení velvyslanců islámských zemí v ČR nabízíme přílohou.


Hlavní partner HK ČR