HK ČR: Chytré sítě ano, postupně spolu s přínosy pro zákazníky a ruku v ruce s úpravou tarifního systému

Podpora průmyslu, rozvoj decentralizované energetiky a nových byznysů – takové jsou možné důsledky Národního akčního plánu pro Smart grids (NAP SG), který dnes projednává vláda, a který Hospodářská komora České republiky (HK ČR) vnímá velmi pozitivně.

Oceňujeme konzervativní přístup v rámci NAP SG vyjádřený slovy „je potřeba přizpůsobit způsob a rychlost zavedení inteligentních sítí přínosům pro spotřebitele“. Současně s tím ale upozorňujeme, že je nutné postupovat ruku v ruce s úpravou tarifního systému, bez které by rozvoj distribuované výroby mohl přinést přesun peněz od „chudých k bohatým“.

Chápeme, že jedním z klíčových impulsů pro rozvoj inteligentních sítí je přání spotřebitelů elektřiny získat větší svobodu a nezávislost při rozhodování o zajištění jejich energetických potřeb. Stále však zůstane nezanedbatelný počet zákazníků, kteří preferují jednoduchost v duchu „o elektřinu se starat nechci“. Energetika by však měla uspokojit potřeby obou zmiňovaných skupin, tedy vytvořit pro aktivní spotřebitele elektřiny svět Smart grids, jehož uživatelé se na jeho nákladech musí férově podílet. A současně s tím však pro zbylé spotřebitele zachovat „jednoduchý“ svět, ve kterém se o elektřinu nemusí příliš starat.

„NAP SG a rozvoj Smart grids může pomoci i průmyslovému sektoru, protože vytváří prostor pro rozvoj decentralizované energetiky, což je prostor pro rozvoj podnikání a nových businessů, kde mohou naši členové, průmyslové podniky a podnikatelé, najít své místo,“ komentuje předseda Energetické sekce HK ČR Václav Hrabák.

Pro minimalizaci dopadů do plateb spotřebitelů elektřiny považujeme za důležité využívat na financování nákladů rozvoje inteligentních sítí i finanční prostředky z dotačních programů EU (např. OP PIK), případně jiných dotačních programů, které budou vypisovány.


Hlavní partner HK ČR