Koncesi na prodej lihovin dosud získalo téměř 72 tisíc podnikatelů

Ve čtvrtek 17. dubna vyprší lhůta, dokdy si musí podnikatelé zažádat o koncesi na prodej lihovin. Podle aktuálních statistik Ministerstva průmyslu a obchodu dosud tuto koncesi úspěšně získalo 71 831 podnikatelů. Koncesní povinnost byla zavedena v souvislosti s usnesením vlády o nulové toleranci k černému trhu s alkoholem.

Cílem koncese, kterou loni zavedla novela živnostenského zákona (zákon č. 309/2013 Sb.), bylo získat přehled o prodejcích lihovin a umožnit tak snazší kontrolu prodeje nezdaněného a nekvalitního alkoholu, což dřívější úprava neumožňovala. Díky této povinnosti si také každý spotřebitel může z veřejně přístupného živnostenského rejstříku zjistit, zda kupuje lihoviny od prodejce, který koncesi má.

V této souvislosti je třeba rovněž upozornit, že pro poctivé podnikatele, kteří lihoviny v minulosti legálně prodávali, nepředstavovalo zavedení koncese žádnou dodatečnou finanční zátěž. Ti, kteří měli oprávnění, mají totiž novou koncesi zdarma. Nově vstupující podnikatel pak může ohlásit třeba všechny ohlašovací živnosti a požádat o všechny koncese za jeden správní poplatek 1 000,- Kč. V případě, že už podnikatelem je a rozšiřuje své podnikání o další živnosti, je správní poplatek 500,- Kč bez ohledu, o kolik živností se jedná.

Ti, kteří byli oprávněni prodávat lihoviny podle předchozí úpravy a chtějí prodávat lihoviny i po 17. dubnu si musí o koncesi zažádat, jinak se vystaví nebezpečí stíhání za neoprávněné podnikání s pokutou v závislosti na rozsahu a nebezpečnosti jednání až do výše 1 000 000,- Kč. Při prodeji ve větším rozsahu by se dokonce mohlo jednat o trestný čin neoprávněného podnikání. Posledním dnem podání žádosti je 17. duben. Po tomto datu mohou dále pokračovat na základě předchozího oprávnění, a to až do rozhodnutí o koncesi. Podnikatelé, kteří nebyli oprávněni prodávat lihoviny podle předchozí úpravy, nebo ti, kteří oprávněni byli a nestihnou podat žádost o novou koncesi včas, nemohou prodávat lihoviny do té doby, než budou vlastnit novou koncesi. Kontroly oprávněnosti provozování živnosti provádějí obecní živnostenské úřady.

Je nutné zmínit, že oprávnění ke kontrolám prodejců lihovin má též celá řada dozorových orgánů. V prvé řadě Celní správa, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce či například krajské hygienické stanice.


Hlavní partner HK ČR