HK ČR a Celní správa ČR hodlají pokračovat ve vzájemné spolupráci

Dne 24. července 2014 se prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý společně se zástupci jejího úřadu setkal s představiteli Celní správy ČR (CS ČR), a to generálním ředitelem Pavlem Novotným a jeho zástupcem Davidem Chovancem. Na schůzce byl prezentován oboustranný zájem na dalším rozvoji pružných profesionálních vztahů mezi podnikatelskou obcí a státní správou.

Dosavadní zkušenosti HK ČR ze spolupráce s celními orgány, např. v oblasti nepreferenčních certifikátů o původu zboží a záručních dokumentů pro dočasné použití v zahraničí karnetů ATA, zhodnotil ředitel odboru HK ČR Antonín Kerner. Byla potvrzena vůle rozšiřovat informovanost o strategických a koncepčních záměrech druhé strany, koordinovat vlastní pozice při posuzování evropských i celosvětových pravidel regulujících zahraniční obchod, a vzájemně ve větší míře využívat odborné a technické zázemí jak CS ČR, tak i HK ČR. „Budu rád, pokud budou členové komory i další podnikatelé vnímáni celními orgány především jako klienti,“ poznamenal závěrem jednání prezident Dlouhý.


 
Hlavní partner HK ČR