HK ČR uspořádala v Praze Česko-čínské podnikatelské fórum

Na devadesát čínských a šedesát českých zástupců podnikatelského sektoru se zúčastnilo Česko-čínského obchodního fóra, které v Praze zorganizovala Hospodářská komora ČR ve spolupráci s China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). „Jako představitel organizace, která zastřešuje největší počet českých podnikatelských subjektů, mám přirozeně zájem na maximálním rozvoji obchodních a investičních příležitostí mezi našimi zeměmi,“ uvedl ve svém projevu prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Pro český zahraniční obchod je Čínská lidová republika 4. největším obchodním partnerem na světě (18. místo ve vývozu, 2. místo v dovozu). Hospodářská komora ČR je díky svým kontaktům s čínskými partnery nadále připravena podporovat aktivity českých firem v Číně i čínských firem v ČR v souvislosti s profilováním Česka jako brány do EU, respektive do regionu střední a východní Evropy.

Hospodářská komora podporuje i investiční spolupráci mezi Českou republikou a Čínou, a to jak čínských firem v Česku, protože podíl čínských investic na celkovém přílivu do ČR je stále marginální, tak i českých firem v Číně. Podporujeme zejména ty čínské investice, které budou mít pozitivní dopad v daném regionu a do kterých se budou moci maximálně zapojit čeští subdodavatelé,“ dodal prezident Dlouhý.

Za klíčový považuje HK ČR také rozvoj cestovního ruchu, a to především zavedení přímého leteckého spojení od letošního podzimu mezi Prahou a Pekingem. Přímé spojení napomůže jak rozvoji turistiky, tak i obchodnímu styku mezi oběma zeměmi.
Hlavní partneři HK ČR