Viceprezident HK ČR Pommer na Schola Pragensis

Viceprezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Roman Pommer slavnostně zahájil 19. ročník soutěže Schola Pragensis. Ve svém úvodním projevu zdůraznil nutnost obnovy pracovního vyučování na základních školách, ať už formou klasického vyučování nebo formou řemeslných kroužků, a to ve spolupráci s HK ČR a řemeslnými cechy.

Jako každý rok se i letos do soutěže na podporu odborného školství začlenilo několik živnostenských společenstev HK ČR, a to mj. cechy malířů, obkladačů, instalatérů, kamnářů, klempířů a pokrývačů anebo podlahářů. Nechyběla ani umělecká řemesla Rudolfinea a Unie kosmetiček. Schola Pragensis cílí na žáky 8. a 9. tříd, kteří musí splnit manuální úkol u všech zainteresovaných cechů. Po úspěšném splnění zadání jsou pak zařazeni do slosování o věcné ceny pořadatele soutěže - Magistrátu hl. m.Prahy. Zahájení a slavnostního proslovu se kromě viceprezidenta HK ČR Pommera zúčastnila i radní hl. m. Prahy Ludmila Štvánová.


  
Hlavní partner HK ČR