PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

VIDEO: Exportní konference - 31.10.2011


Exportní konference - úvod                                                                                                                                                                     


Ing. Milan Hovorka                                                                            Petr Kužel, MBA
 

Ing. Dagmar Kuchtová                                                                      Prof.Ing.Michal Mejstřík
 

Ing. Martin Kocourek                                                                         Ing. Miroslav Křížek
 

Ing.Tomáš Uvíra                                                                               Zdeněk Vališ, M.A.
  

Ing. Ivan Jukl, MBA                                                                         Ing. Karel Pleva, MBA  
 

RNDr. Zdeněk Somr                                                                           Ing. Petr Talafús
 

Ing. Dagmar Kuchtová                                                                     Ing. Josef Tauber