Doprovodná podnikatelská mise organizovaná HK ČR upevnila hospodářskou spolupráci se Srbskem a Bosnou a Hercegovinou

Hospodářská komora České republiky organizovala poslední doprovodnou podnikatelskou misi roku 2012. Stalo se tak ve dnech 17. - 18. prosince 2012, kdy skupina 50 českých podnikatelů v čele s prezidentem…

celý článek

Doporučení pro elektronickou fakturaci ve vztahu k novele zákona o DPH

Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře České republiky na základě usnesení ze zasedání dne 5. prosince 2012 zpracovalo a vydalo dokument „Doporučení praktické…

celý článek

Doprovodná podnikatelská mise předsedy Vlády ČR míří do Srbska a Bosny a Hercegoviny

Hospodářská komora České republiky organizuje další z doprovodných podnikatelských misí letošního roku. Tentokrát čeští podnikatelé v čele s prezidentem HK ČR doprovodí ve dnech 17. - 18.…

celý článek

HK ČR žádá novelu zákona o veřejných zakázkách

Podnikatelé v čele s Hospodářskou komorou České republiky vyjadřují nespokojenost nad stávajícím zákonem o veřejných zakázkách, který je složitý, drahý a neekonomický. Se zákonem se…

celý článek

HK ČR vítá rozhodnutí sněmovny podpořit novelu obchodního zákoníku v prvním čtení

Hospodářská komora České republiky vítá, že sněmovna v prvním čtení podpořila novelu obchodního zákoníku, která má zlepšit platební morálku firem. Návrh stanoví, že standardní doba splatnosti faktur…

celý článek

Komentář HK ČR k vývoji průmyslové výroby

Průmyslová produkce v říjnu meziročně vzrostla reálně o 4,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,3 %. Říjen 2012 měl totiž ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku…

celý článek

Prezident Hospodářské komory České republiky navštívil Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje

Dne 5. prosince 2012 se v Plzni uskutečnilo setkání zástupců Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a zástupců Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (RHK PK).

celý článek

HK ČR: Stáhněte si průvodce podporou EU pro malé a střední podniky

Hospodářská komora České republiky připravila ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky…

celý článek

Doprovodná podnikatelská mise v Rusku organizovaná HK ČR byla úspěšná

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se SNS organizovala ve dnech 28. - 29. listopadu 2012 doprovodnou podnikatelskou misi ministra průmyslu a obchodu…

celý článek

HK ČR organizuje Česko-ruské podnikatelské setkání v Kazani

Ve dnech 28. - 29. listopadu 2012 se v ruské Kazani uskuteční Osmé zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou…

celý článek

HK ČR k projektu „Elektronická karta pracovníka“

Hospodářská komora České republiky dlouhodobě usiluje o snížení byrokratické zátěže. Odstranění administrativních překážek, které stojí v cestě podnikání, je základní myšlenkou projektu „Elektronická…

celý článek

HK ČR usiluje o zavedení elektronické karty pracovníka

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) usiluje o zavedení elektronické karty pracovníka, ve které by byl zaznamenán průběh zaměstnání, také zda má daný pracovník v pořádku lékařské prohlídky,…

celý článek

Čeští podnikatelé na Rakousko-českém hospodářském fóru ve Vídni

Hospodářská komora České republiky zorganizovala ve spolupráci s WKO (Wirtschaftskammer Österreich) a Velvyslanectvím České republiky ve Vídni Rakousko-české hospodářské fórum. Uskutečnilo se…

celý článek

Exportní konference aneb jak dobýt zahraniční trhy

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) zorganizovala Exportní konferenci, která byla vyvrcholením projektu sedmi regionálních Exportních…

celý článek

Prezident HK ČR: Pojďme začít říkat, že u nás je dobře

Problémem České republiky je skutečnost, že nemá vlastní ekonomicko-hospodářský výhled. Dalším negativním faktem je i velmi silné napojení na Evropu, která škrtá především v zahraničí, nikoliv…

celý článek

1 2 3 4 5 6 následujícíposlední