Výjezdní zasedání představenstva Hospodářské komory České republiky

Na výjezdním zasedání dnes (28. 11. 07) představenstvo Hospodářské komory ČR v Broumově diskutovalo termín volebního sněmu, živnostenský zákon, účast HK ČR na tripartitě a další otázky. Termín konání volebního XX. sněmu HK ČR, který ukončí toto tříleté období volených orgánů komory, se uskuteční poslední čtvrtek v květnu, tedy 29. 5. 2008. Představenstvo Hospodářské komory ČR přijalo usnesení, v němž vyjadřuje „vysoké znepokojení“ z projednávání programu Věda a výzkum Podnikání inovace. Průtahy, které zpožďují přípravu programu a jeho zpracování ohrožují potřebné propojení vědy a výzkumu s podnikatelským sektorem.

Na výjezdním zasedání dnes (28. 11. 07) představenstvo Hospodářské komory ČR v Broumově diskutovalo termín volebního sněmu, živnostenský zákon, účast HK ČR na tripartitě a další otázky. Termín konání volebního XX. sněmu HK ČR, který ukončí toto tříleté období volených orgánů komory, se uskuteční poslední čtvrtek v květnu, tedy 29. 5. 2008. Představenstvo Hospodářské komory ČR přijalo usnesení, v němž vyjadřuje „vysoké znepokojení“ z projednávání programu Věda a výzkum Podnikání inovace. Průtahy, které zpožďují přípravu programu a jeho zpracování ohrožují potřebné propojení vědy a výzkumu s podnikatelským sektorem.


Stanovisko Hospodářské komory ČR k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) je veskrze pozitivní. Komora se na přípravě projednávané novely živnostenského zákona aktivně podílela, nyní je materiál na pořadu programu jednání poslanecké sněmovny, které probíhá tento týden. Komora podporuje zavedení jediné volné živnosti, vydávání pouze jediného průkazu ve formě výpisu z živnostenského rejstříku, a s tím souvisejícího inkasování jediného poplatku pro všechny obory živnostenského podnikání. Navržený model prokazování odborné způsobilosti lze ale podle HK ČR podpořit pouze za předpokladu zajištění co nejširší aplikace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jinak bude komora prosazovat pro prokázání odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti podmínku absolvování odborné praxe.


Hospodářská komora vítá kromě jediného poplatku za výpis z živnostenského rejstříku i stejný režim pro ohlášení dalších živností nebo podání dalších žádostí o koncesi, jakož i pro ohlášení změn. „Dále podporujeme vyloučení změn některých údajů, např. pokud navazují na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, z poplatkové povinnosti. Novelu jako celek ale povařuji i v této podobě za velmi přínosnou. Minimálně napravuje pokřivený stav, v němž dosud živnostníci svoji agendu spravují,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.


HK ČR požádala v uplynulém období jako strana zastupující podnikatelskou veřejnost o začlenění do tripartity. Ač je v tomto smyslu HK ČR podporována jak ministerským předsedou Mirkem Topolánkem, tak ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, informoval prezident HK ČR členy představenstva o neúspěchu při jednání se stávajícími členy Rady pro hospodářskou a sociální dohodu, u nichž nebyl tento návrh akceptován. Ministr práce proto přizval HK ČR na tato jednání jak hosta. „Nepovažuji za šťastný stav, kdy jsou na jednáních tripartity projednávána témata přesahující rámec sociálního dialogu, navíc jde často o otázky, kde by HK ČR jako jediná ze zákona vzniklá podnikatelská samospráva neměla chybět. Tato schizofrenní situace je z našeho pohledu řešitelná dvěma cestami. Buď bude na tripartitě výhradně řešená problematika, která sem patří a pak je přítomnost HK na jejích jednáních nadbytečná, nebo zůstane spektrum témat zachováno a přítomnost komory zajistíme buď formou stálého člena, nebo se statutem hosta,“ vysvětluje Jaromír Drábek.