PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Průzkum HK ČR: Dvě pětiny obchodních korporací povinné změny základních listin provést nestihly

Řádná lhůta pro povinné přizpůsobení základních listin obchodních společností novému zákonu o obchodních korporacích uplynula dne 30. června. Tato krátká lhůta dle názoru Hospodářské komory České republiky (HK ČR) mohla působit některým společnostem potíže, či v konečném důsledku vést až k jejich likvidaci. HK ČR nechtěla těmto změnám nečinně přihlížet, a proto před několika týdny iniciovala jednání s ministryní spravedlnosti.

V souvislosti s tím rovněž realizovala ve dnech 3. – 8. července 2014 exkluzivní průzkum mezi svými členy ohledně stavu plnění této povinnosti v členských firmách. Výsledky průzkumu HK ČR, kterého se zúčastnilo 630 členských firem, potvrdily naše obavy. Až 39 % firem přiznalo, že povinné změny dosud neprovedlo a 67 % z těchto firem jako hlavní důvod uvádí nedostatek informací, a to vzhledem ke schválení zákona těsně před koncem roku 2013. V souvislosti s velmi rozsáhlými změnami zasahujícími do života firem a postihujícím elementární základy podnikání v oblasti smluvních vztahů a dalších, se společnosti o povinné změně dozvěděly buď příliš pozdě, nebo nevěděly, jak postupovat, či kam se obrátit pro pomoc.

Průzkum HK ČR, mapující problematiku zákona o obchodních korporacích, se zaměřil i na další aspekt povinných změn, a tím je nutnost využití služeb odborníků (zejména advokátů a notářů). Tyto odborné služby bylo nuceno využít na 98 % oslovených firem. Takové číslo HK ČR nepovažuje za překvapivé, a to s ohledem na skutečnost, že úprava dokumentů je bez využití odborníků riziková a mnohdy v zásadě neproveditelná.

Naproti tomu zarážejícím výsledkem jsou nezanedbatelné náklady firem s tímto spojené. Celkem 66 % firem totiž přiznává extra náklady od 5 do 20 tis. Kč. Až na 29 % firem dále uvedlo, že mělo náklady vyšší než 20 tis. Kč. Z kvalifikovaného odhadu HK ČR tak lze soudit, že povinné přizpůsobení základních listin obchodních společností mělo na podnikatelský sektor jednorázový dopad ve výši cca 6,95 miliard Kč. Podíl na těchto nákladech je zvláště pro malé a střední podnikatele zásadní, přičemž právě těmto firmám z našeho úhlu pohledu povinná změna nepřináší sama o sobě žádnou přidanou hodnotu, nechtějí-li tito podnikatelé zároveň podřídit své společenské smlouvy zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Dle průzkumu by téměř dvě třetiny našich členů, tedy 66 % firem, přivítalo změnu zákona o obchodních korporacích, která by prodloužila lhůtu pro přizpůsobení základních listin až na 5 let, aby bylo možné přizpůsobení spojit s nejbližšími skutečně potřebnými změnami těchto listin. (Takový návrh ostatně HK ČR již iniciovala při jednání s ministryní spravedlnosti ČR Helenou Válkovou). Je třeba si uvědomit, že uvedených 66% nezahrnuje pouze firmy, které přizpůsobení dosud neprovedly, ale také ty, které již změny provést stihly. HK ČR si je vědoma, že lhůta pro provedení povinných změn již uplynula a její prodloužení by bylo pravděpodobně problematické. Nicméně uvedený výsledek nás podporuje v další komunikaci s MSp ČR, přes které hodláme i nadále apelovat na soudy, aby v těchto případech přistupovaly k aplikaci zákona s dostatečnou mírou benevolence, zejména, aby stanovovaly dostatečně dlouhé dodatečné lhůty.

HK ČR hodlá i nadále situaci ve firmách průběžně monitorovat.

Kompletní výsledky průzkumu naleznete přílohou.

 
Foto: Jan Moravec


 

Hlavní partneři HK ČR