PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

10 let členství v EU aneb poučme se pro nové programovací období

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dnes 24. dubna 2014 pořádala seminář pod záštitou poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti Heleny Langšádlové. Seminář uskutečněný při příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie na půdě Poslanecké sněmovny PČR byl jedinečnou příležitostí pro diskuzi zástupců byznysu s klíčovými aktéry pro programovací období 2014 – 2020.

Cílem semináře bylo seznámit podnikatele s novými možnostmi získávání prostředků pro své aktivity, a to v rámci jednotlivých operačních programů, společně s hodnocením přínosu deseti let členství v EU z pohledu české podnikatelské veřejnosti.

„Je jen na nás, evropských zemích, jak bude Evropská unie vypadat, zda bude přeregulovaným, nekonkurenčním prostorem nebo úspěšným globálním hráčem, který navíc bude pro své členské státy garantem zachování suverenity a bezpečnosti,“ zahájila seminář Helena Langšádlová, poslankyně PSP ČR a místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti. Na poslankyni Langšádlovou v úvodu navázal i prezident HK ČR Petr Kužel: „HK ČR bedlivě sleduje vývoj v EU tak, aby prostřednictvím svého bruselského zastoupení v pravý čas přiložila ruku k podpoře českého podnikání, a to s ohledem na skutečnost, že až 70 % legislativy ČR je připravováno právě v EU. Směrnice o opožděných platbách, či placení DPH ze zaplacených faktur, jež HK ČR iniciovala, jsou toho konkrétním důkazem.“

Diskuze proběhla mj. i k nastavení priorit čerpání prostředků na nové programové období 2014 – 2020. „Hospodářská komora se v maximální možné míře bude zasazovat o podporu technického vzdělávání a aktivit s tím spojených a zároveň hodlá i nadále v operačních programech určených pro české podnikatele usilovat o co nejefektivnější nastavení priorit, na základě kterých budou moci podnikatelé čerpat finanční dotace. Zároveň se zasazujeme o to, aby tento systém byl vstřícnější a méně zasažen administrativní zátěží spjatou s přípravou a realizací projektů,“ sdělil Marek Kupsa, tajemník HK ČR.

Semináře se rovněž zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a nechyběl ani vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal: „Dnes již nikdo nepochybuje, že zapojení do jednotného trhu EU výrazně přispělo k růstu vysoce otevřené české ekonomiky. Zlepšování jednotného trhu je však během na dlouhou trať, neboť musíme reagovat na nové trendy hospodářského vývoje, jako jsou například globalizace, digitalizace nebo klimatické změny. Musíme také usilovat o využití plného potenciálu jednotného trhu – ať už v oblasti služeb, digitální ekonomiky nebo síťových odvětví, neboť to může posílit růst a urychlit pokrizové zotavení evropské i české ekonomiky.“

Semináře HK ČR na půdě Poslanecké sněmovny se zúčastnilo téměř 80 zástupců z řad českých firem.


Foto: PSP ČR

Související soubory

Prezentace_OčkoPPTX | 582,81 kBuložit
Prezentace_KořínekPPTX | 840,74 kBuložit
Prezentace_LetáčkováPPTX | 1,04 MBuložit
Prezentace_NovákPPTX | 157,58 kBuložit
Prezentace_IZOPOLPPTX | 685,94 kBuložit
Prezentace_JochmanPPTX | 215,83 kBuložit

 

Hlavní partneři HK ČR