Elektronická evidence tržeb

Z důvodu naplnění kapacity byla registrace na konferenci ukončena.

1510