PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

  

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

 

«leden, 2017»
poútstčtsone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

FILTR AKCÍ

10. 2. 2017

22. 9. 2017

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO

Nekomerční projekt, který již jednadvacátým rokem nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se soutěží a porovnat si tak své znalosti a praktické dovednosti s žáky dalších českých, ale i zahraničních škol.

Vzdělávání, soutěžPVA EXPO PRAHA, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Nitra

24. 2. 2017

Účetní závěrka roku 2016, poprvé podle nové legislativy

• Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
• Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
• Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
• Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
• Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
• Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
• Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2016
• Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
• Příklady z judikatury NSS
• Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
• Metodika oprav chyb minulých období.
• Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky – práce s novými formuláři účetních výkazů
• Elektronická forma
• Aktuality ke změnám v roce 2017

Firmy a podnikateléPelhřimov

27. 2. 2017

Hospodářská soutěž v praxi

Praktický workshop zaměřený na soutěžněprávní limity jednání s konkurenty, dodavateli a zákazníky. Seminář se zaměří na problematiku soutěžního práva, které stanoví limity jednání soutěžitelů v celé řadě oblastí. Především v důsledku hrozby vysokých pokut, je důležité, aby se soutěžitelé ve styku se svými konkurenty vyvarovali kartelových a jiných protisoutěžních dohod.

Právo a arbitráž, Bankovnictví a finance, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

28. 2. 2017

Seminář Daň z přidané hodnoty 2017

Program semináře:
1. Aktuální znění zákona o DPH s upozorněním na významné novelizace v průběhu roku 2016
 pokuty za kontrolní hlášení
 změny v souvislosti s celním zákonem
 rozšíření přenesení daňové povinnosti
2. Novela zákona o DPH s účinností od 1.4.2017, zejména:
 vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění
 intrakomunitární plnění a nárok na odpočet při pořízení zboží z JČS
 přenesení daňové povinnosti
 nespolehlivý plátce x nespolehlivá osoba
 nová úprava společností
3. Dotazy, diskuze

daněBesední dům Vyškov, J. Šoupala 4, Vyškov

1. 3. 2017

Partners4Innovation – „Dejte hlavy dohromady“

Regionální hospodářská komora Brno v rámci projektu Enterprise Europe Network a ve spolupráci s pořadateli 2. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace připravili doprovodnou kooperační akci veletrhu s názvem Partners4Innovation. Tato B2B platforma Vám umožňuje nejen exkluzivní propagaci Vaší společnosti, Vašich produktů a myšlenek na webovém portálu akce, ale také možnost rezervace obchodních schůzek s vybranými vystavovateli či návštěvníky veletrhu v časovém předstihu.

vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnostiVýstaviště Brno, pavilon B

2. 3. 2017

„METODIKY K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM – Jak soutěžit v marketingu a komunikaci“

Cílem semináře je co nejpraktičtější a nejsrozumitelnější formou seznámit účastníky semináře se základy problematiky zadávání veřejných zakázek a s hlavními změnami, které přináší nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jehož účinnost nastala 1. 10. 2016.

Termín konání: 2. března 2017 / 9 – 13 hodin (registrace 8:40 - 9:00)

Firmy a podnikateléHospodářské komory ČR, Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1

2. 3. 2017

Zásadní věcné změny v novele zákoníku práce v roce 2017

Novela přináší změny zejména v těchto oblastech:
• zavádí se kategorie vrcholových řídících zaměstnanců,
• ruší se institut jednostranného převedení zaměstnance na jinou práci a nahrazuje se smluvním ujednáním smluvních stran,
• provádí se věcné změny v oblasti hromadného propouštění,
• zvyšuje se ochrana zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
• mění se některé instituty pracovní doby a doby odpočinku,
• provádí se změny v oblasti odměňování a cestovních náhrad,
• zásadním způsobem se mění koncepce vzniku práva na dovolenou a její čerpání,
• zjednodušuje se povinnost zaměstnavatele při vystavování potvrzení o zaměstnání,
• zpřesňují se podmínky doručování písemností,
• rozšiřuje se právní úprava homeworkingu a teleworkingu,
• věcné změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
• zpřesnění právní úpravy průměrného výdělku a
• některé další změny.

Firmy a podnikateléPelhřimov

3. 3. 2017

26. 3. 2017

Bydlení, nové projekty

Výstava Bydlení, nové projekty je přehlídkou nových projektů bydlení především v Praze a okolí

Průzkumy, výstavy, soutěže, konferencePVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

6. 3. 2017

Funkce námořního konosamentu v dopravě zboží

Konosament i přes bouřlivý vývoj směrem ke zrychlení a zjednodušení operací při dopravě a předání zboží v námořní dopravě stále představuje - úhelný kámen vztahů odesílatel-dopravce-příjemce, a zároveň je určitým mystériem vzbuzujícím časté dotazy i bohužel omyly a chyby s významnými následky.

Bankovnictví a finance, Doprava a logistika, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

7. 3. 2017

Obchodní etiketa - pozvánka na odborný seminář

Firmy a podnikateléHK ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

8. 3. 2017

Teritoriální setkání Uzbekistán

Setkání s velvyslancem České republiky v Uzbekistánu, panem Jaroslavem Sirem a dalšími hosty

Firmy a podnikateléPalác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1

8. 3. 2017

10. 3. 2017

Obchodní jednání při veletrhu ITB Berlín

Obchodní dvoustranná jednání firem při jednom z největších veletrhů cestovního ruchu na světě.
20 minutové schůzky pro vystavovatele i návštěvníky. Účast na akci pro registrované firmy, včetně vstupenky na veletrh, je zdarma. Jednací jazyk angličtina.

Obchodní kontakty, mezinárodní obchod, cestovní ruchBerlín

8. 3. 2017

9. 3. 2017

43. konference s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Akce přináší informace z oboru povrchových úprav formou školení a je doplněna exkurzí do provozu.
Podrobný program na webu pořadatele.

konferencehotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

9. 3. 2017

Česko-turecké podnikatelské fórum

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a DEIK (Výborem pro zahraniční vztahy Turecka) organizují dne 9.3.2017 Česko-turecké podnikatelské fórum u příležitosti 7. zasedání Česko-turecké Smíšené hospodářské komise. Podnikatelské fórum se koná v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Na Františku 32, Praha 1). Turecká delegace je vedena ministrem kultury a cestovního ruchu, J.E. p. Nabim Avcim. Seznam tureckých firem bude k dispozici v následujících dnech. Jednací jazyk je AJ. Účast je zdarma, je však podmíněna registrací. Registrovat se můžete zde. Upozorňujeme však, že kapacita je omezena. Předběžný program naleznete v příloze.


13. 3. 2017

Teritoriální setkání Thajsko

Setkání s velvyslancem České republiky v Thajsku, panem Markem Libřickým a dalšími hosty

Firmy a podnikateléPalác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1

14. 3. 2017

Čaj o páté - Jak změnit podnikatelské prostředí?

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) chystá zásadní změny, které ovlivní podnikání většiny firem. Daně, sankce, formuláře, úřady a zákony musí projít velkými změnami. Mají-li ale mít nová opatření smysl, potom musíme vycházet z názoru těch, kterých se budou bezprostředně týkat. Speciální diskuse bude věnovaná elektronické evidenci tržeb. Odpovídat na Vaše dotazy bude doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA Přijďte do sídla OHK Česká Lípa, která pořádá další Čaj o páté.

Poradenství a služby Villa Hrdlička, Děčínská 361/7, 470 01 Česká Lípa

20. 3. 2017

INCOTERMS 2010

Seminář je věnován především novele dodacích podmínek Incoterms 2010. Tzn. nejen přehledu platných doložek, ale i rozdílu oproti doložkám starším, jejich použitelnosti v praxi, problémům a zvláštnostem, které s vybranými doložkami souvisejí. Posluchači získají i souvislosti s dopravní, platební a pojišťovací praxí.

Bankovnictví a finance, Doprava a logistika, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

22. 3. 2017

24. 3. 2017

Mezinárodní konference železniční dopravy IRFC 2017

Šestý ročník Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC) je významnou událostí v kalendáři mezinárodního železničního sektoru. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy. Mottem nadcházející konference je:„Let’s make European Railway EASY!“

Průzkumy, výstavy, soutěže, konference Clarion Congress Hotel Prague**** Freyova 33, CZ – 190 00, Praha 9 – Vysočany

23. 3. 2017

26. 3. 2017

Světlo v architektuře

Prezentace českých a světových značek svítidel, příslušenství, osvětlovacích těles, technologií a světelných systémů podpořená odborným doprovodným programem.

Průzkumy, výstavy, soutěže, konferencePVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

23. 3. 2017

26. 3. 2017

FOR HABITAT

Soubor je největší komplexní veletržní akcí zaměřenou na bydlení v ČR. FOR HABITAT - ucelená nabídka v oboru pevných interiérových prvků, stavby a rekonstrukcí, bazénů a saun, DESIGN SHAKER – výběrová přehlídka designu, FOR FURNITURE – prezentace výrobců a importérů nábytku a interiérových studií, FOR GARDEN – největší veletrh zahrad, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY - přehlídka realitních projektů, nabídka developerů, realitních kanceláří a finančních institucí.

veletrhy, výstavyPVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

23. 3. 2017

26. 3. 2017

FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR GARDEN, DESIGN SHAKER, SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY

Veletrhy zaměřené na bydlení, zahradu a design

VelterthyPVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9

24. 3. 2017

EET nejen pro maloobchod a velkoobchod - účetní a daňové aspekty

Seminář je zaměřen na problematiku maloobchodu a velkoobchodu související s elektronickou evidencí tržeb (EET). Potřebné informace na semináři získají i ostatní poplatníci, na které se vztahuje EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET.

pro podnikatelepavilon RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno

29. 3. 2017

Pozvánka na "2017 China (Henan) SMEs Enterprises Cross-border Investment and Trade Fair, Zhengzhou, Henan

Vláda čínské provincie Henan a Bank of China společně organizují "2017 China (Henan) SMEs Enterprises Cross-border Investment and Trade Fair" v Zhengzhou, Henan. Akce se uskuteční 29.3.2017

Tato akce se shoduje s "11th China (Henan) International Investment & Trade Fair", která je podporována Státní radou ČLR a byla již několikrát úspěšně realizována.

Vláda provincie Henan se snaží přijmout investiční uzáměry s cílem podpořit domácí a zahraniční business. Náklady za vyzvednutí na letišti, registrační poplatek, ubytování, stravu zahraničním návštěvníkům, budou hrazeny organizátorem. Každá zahraniční společnost by něměma mít více než 2 účastníky na konferenci. 

Po skončení fóra, bude zajištěn kulturní program a návštěvu podniků, či průmyslových zón. Celková časová náročnost akce se tímto může protáhnout až na 3 dny.

Veškeré informace ohledně akce naleznete v příloze.

PodnikateléZhengzhou, Henan

3. 4. 2017

Volba práva a volba fóra v právní praxi

Praktický workshop zaměřený na volbu práva a fóra v zahraničních kontraktech. Seminář se zaměří na oblast přípravy nových smluvních dokumentů, úpravy stávajících smluv, zejména všeobecně používaných a též posuzování již existujících ujednání s ohledem na případné spory a jejich řešení.

Právo a arbitráž, Bankovnictví a finance, Doprava a logistika, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

3. 4. 2017

7. 4. 2017

Podnikatelská mise do JAR

Vážené dámy, vážení pánové,

Hospodářská komora ČR byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o zorganizování doprovodné podnikatelské mise náměstka Vladimíra Bärtla do Jihoafrické republiky na zasedání mezivládní smíšené komise, a to v termínu: 3. – 7. 4. 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme s uspořádáním podnikatelského fóra v Johannesburgu, několika semináři v Pretorii včetně setkání s jihoafrickými firmami a následnými dvoustrannými jednáními a s pracovní snídaní podnikatelů s panem náměstkem.

Export, obchodní kontaktyJohanesburg, JAR

6. 4. 2017

Dobré smlouvy ve výstavbě - jak se vyhnout sporům

Seminář je především určen pro inženýry a další odborníky od investorů, bank, projektantů, konzultačních inženýrů, dodavatelských firem, pojišťoven, je určen též pro právníky a další poradce, kteří se podílejí na zadávání a realizaci stavebních zakázek v Česku a zahraničí.

Právo a arbitráž, Bankovnictví a finance, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

10. 4. 2017

Doprava zboží v relaci Čína – Evropa

I přes jisté zpomalení růstu zůstává Čína hlavním výrobním centrem v globalizovaném světě. Výroba se však posouvá z příbřežní oblasti do vnitrozemí Číny a vytváří tak i nové výzvy pro dopravní sektor. Jak můžete v tomto prostředí vybrat správný dopravní mód pro Vaše zboží a optimalizovat tak výstupy dle Vašich (ať již cenových, časových či kombinovaných) potřeb?

Bankovnictví a finance, Doprava a logistika, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

24. 4. 2017

Nekalosoutěžní a reklamní právo – praktické aspekty

Seminář se zaměří na praktické aspekty nekalosoutěžního a reklamního práva, včetně soukromoprávní i veřejnoprávní regulace reklamy i dobrovolné reklamní samoregulace (Rada pro reklamu, etické kodexy). Důraz bude kladen zejména na praktické zkušenosti s právem nekalé soutěže a reklamy a na případové studie týkající se sporných otázek v této oblasti.

Právo a arbitráž, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

24. 4. 2017

26. 4. 2017

Reklama Polygraf

Odborný veletrh Reklama Polygraf je největším setkáním lidí z oblasti marketingu, médií, reklamních a tiskových služeb v České a Slovenské republice

Průzkumy, výstavy, soutěže, konferencePVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

24. 4. 2017

26. 4. 2017

OBALY

Odborný veletrh zaměřený na trendy v oboru obalových inovací a technologií.

Průzkumy, výstavy, soutěže, konference PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

25. 4. 2017

26. 4. 2017

Budoucnost digitálního podnikání

Kontaktní jednání Software Days – The Future of Digital Business a workshopy EUREKA

Obchodní kontaktyVídeň, Rakousko

9. 5. 2017

12. 5. 2017

PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA 2017

PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA zahrnují veletrhy FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR ENERGO Smart, FOR LOGISTIC, FOR WELD a FOR INFOSYS. Propojí se obory, jakými jsou strojírenství, technologie pro svařování, pájení a lepení, logistika, skladování a manipulace, výroba, rozvod a efektivní využití energie, povrchové úpravy a informační systémy.

Firmy a podnikateléPVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

22. 5. 2017

Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu; odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění

Spolu se vzrůstajícími nároky na rychlost a cenu dopravy zboží v mezinárodním obchodě bohužel roste i počet drobných a středních škod na zboží, a to jak interakcí vnějšího prostředí a (často nedokonalého) obalu, tak i vstupem lidského faktoru.

Bankovnictví a finance, Právo a arbitráž, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

29. 5. 2017

Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech

Praktický seminář zaměřený na problematiku eliminace měnových rizik při přípravě významných exportních/importních kontraktů.

Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

5. 6. 2017

6. 6. 2017

Leaders in Hospitality CEE & CIS

Mezinarodni Summit Leaders in Hospitality CEE&CIS se kona v Praze, ucastnit se bude vice nez 50 speakeru, kteri zastupuji mezinarodni asociace pro hotely a restaurace (HOTREC, IHRA a dalsi), 200 hotelieru reprezentujicich 30 zemi CEE & CIS regionu a pouze 40 vybranych spolecnosti, ktere prichazeji s resenim pro hoteliery.

Obchod, cestování, zahraničí Praha

12. 6. 2017

INCOTERMS 2010

Seminář je věnován především novele dodacích podmínek Incoterms 2010. Tzn. nejen přehledu platných doložek, ale i rozdílu oproti doložkám starším, jejich použitelnosti v praxi, problémům a zvláštnostem, které s vybranými doložkami souvisejí. Posluchači získají i souvislosti s dopravní, platební a pojišťovací praxí.

Bankovnictví a finance, Doprava a logistika, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

31. 10. 2017

3. 11. 2017

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC 2017

WOOD-TEC je nejprestižnější veletrh v oblasti zpracování dřeva v novém prostoru Evropské unie. Veletrh přitahuje mnoho významných vystavovatelů i návštěvníků daného oboru a má tudíž velký význam pro rozšíření obchodní spolupráce v oblasti zpracování dřeva nejen v Evropě.

Průzkumy, výstavy, soutěže, konference Výstaviště 450/1, 603 00 Brno