PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

  

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

 

«únor, 2017»
poútstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345

FILTR AKCÍ

10. 2. 2017

22. 9. 2017

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO

Nekomerční projekt, který již jednadvacátým rokem nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se soutěží a porovnat si tak své znalosti a praktické dovednosti s žáky dalších českých, ale i zahraničních škol.

Vzdělávání, soutěžPVA EXPO PRAHA, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Nitra

24. 2. 2017

Účetní závěrka roku 2016, poprvé podle nové legislativy

• Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
• Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
• Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
• Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
• Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
• Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
• Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2016
• Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
• Příklady z judikatury NSS
• Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
• Metodika oprav chyb minulých období.
• Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky – práce s novými formuláři účetních výkazů
• Elektronická forma
• Aktuality ke změnám v roce 2017

Firmy a podnikateléPelhřimov

27. 2. 2017

Hospodářská soutěž v praxi

Praktický workshop zaměřený na soutěžněprávní limity jednání s konkurenty, dodavateli a zákazníky. Seminář se zaměří na problematiku soutěžního práva, které stanoví limity jednání soutěžitelů v celé řadě oblastí. Především v důsledku hrozby vysokých pokut, je důležité, aby se soutěžitelé ve styku se svými konkurenty vyvarovali kartelových a jiných protisoutěžních dohod.

Právo a arbitráž, Bankovnictví a finance, Obchod a exportICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

28. 2. 2017

Seminář Daň z přidané hodnoty 2017

Program semináře:
1. Aktuální znění zákona o DPH s upozorněním na významné novelizace v průběhu roku 2016
 pokuty za kontrolní hlášení
 změny v souvislosti s celním zákonem
 rozšíření přenesení daňové povinnosti
2. Novela zákona o DPH s účinností od 1.4.2017, zejména:
 vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění
 intrakomunitární plnění a nárok na odpočet při pořízení zboží z JČS
 přenesení daňové povinnosti
 nespolehlivý plátce x nespolehlivá osoba
 nová úprava společností
3. Dotazy, diskuze

daněBesední dům Vyškov, J. Šoupala 4, Vyškov