Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech

Datum konání:29. 5. 2017 9.00 - 29. 5. 2017 13.00
Místo:ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Zaměření:Obchod a export
Typ:Odborný vzdělávací seminář
Popis:

Praktický seminář zaměřený na problematiku eliminace měnových rizik při přípravě významných exportních/importních kontraktů.

Organizátor:Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)
Kontakt:Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz
Cíl akce, další informace:

První část semináře poskytne přehled o faktorech v mezinárodní i domácí ekonomice, které budou podstatné pro rozhodování ČNB o ukončení kurzového závazku. Zároveň budou diskutovány dopady a příprava na opuštění kurzového závazku ČNB z pohledu nefinančních podniků. Druhá část semináře se zaměří na oblast řízení měnových rizik při přípravě mezinárodních kontraktů, především na problematiku cenových ujednání, kurzových doložek a eskalačních vzorců, která bude vysvětlena na praktickém příkladu.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:
Tento seminář je určen jak pro finanční ředitele, kteří mají na starosti řízení finančních rizik společnosti, tak i pro obchodní ředitele a další manažery firem, kteří mají odpovědnost za vyjednávání a uzavírání obchodních kontraktů v mezinárodním obchodu. Správné nastavení smluvních vztahů v této oblasti má často kritickou důležitost pro ziskovost a úspěšnou realizaci obchodních kontraktů.
Seminář není určen pro banky, finanční, poradenské a konzultační společnosti, organizace poskytující vzdělávání.

Přednášející:
doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. - ředitel sekce měnové, Česká národní banka
Mgr. Vít Lauer - řídící partner, FRSA Advisory specializující se na řízení finančních rizik s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v tomto oboru

Program:
• Vývoj v zahraničních ekonomikách a jeho dopady na ČR
• Prognóza domácího ekonomického vývoje
• Opuštění kurzového závazku ČNB – kdy a jak?
• Co tyto výhledy znamenají pro nefinanční podniky?
• Dopady směnných kurzů do výsledků mezinárodních kontraktů, modelový příklad
• Co je a co není přirozené zajištění měnového rizika, modelové příklady
• Eskalace exportní zakázky, případová studie

Více informací a možnost registrace zde - http://www.icc-cr.cz/cs/akce/eliminace-menovych-rizik-v-mezinarodnich-kontraktech-1?type=1

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.icc-cr.cz/cs/akce/eliminace-menovych-rizik-v-mezinarodnich-kontraktech-1?type=1
Soubory:
Zpět na seznam akcí