Nekalosoutěžní a reklamní právo – praktické aspekty

Datum konání:24. 4. 2017 9.00 - 24. 4. 2017 13.00
Místo:ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Zaměření:Právo a arbitráž, Obchod a export
Typ:Odborný vzdělávací seminář
Popis:

Seminář se zaměří na praktické aspekty nekalosoutěžního a reklamního práva, včetně soukromoprávní i veřejnoprávní regulace reklamy i dobrovolné reklamní samoregulace (Rada pro reklamu, etické kodexy). Důraz bude kladen zejména na praktické zkušenosti s právem nekalé soutěže a reklamy a na případové studie týkající se sporných otázek v této oblasti.

Organizátor:Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)
Kontakt:

Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz

Cíl akce, další informace:

Určeno pro:
Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti marketingu a reklamy, ale i pro marketingové manažery, pracovníky reklamních agentur i inzertních oddělení médií, jejichž činnost může v praxi narážet právě na hranice dané platným nekalosoutěžním a reklamním právem. Správně nastavená praxe v této oblasti má často kritickou důležitost pro dobrou pověst podnikatelského subjektu a jeho postavení na trhu.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Vhodné zejména pro:
• specialisty v oblasti reklamy a marketingu;
• obchodníky a marketingové manažery;
• pracovníky a manažery reklamních agentur;
• pracovníky a manažery inzertních oddělení médií

Přednášející:
JUDr. Ing. Michal Matějka - advokát Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář, vedoucí skupiny smluvního obchodního práva a mezinárodního obchodu, se specializací mj. na právo duševního vlastnictví, nekalosoutěžní a reklamní právo

Program:
Právo nekalé soutěže
• generální klauzule, jednotlivá nekalosoutěžní jednání, rozsah nároků z nekalosoutěžního práva, dobrá pověst právnické osoby
Veřejnoprávní regulace reklamy
• zákon o regulaci reklamy, odvětvová regulace

Samoregulace reklamy
• Rada pro reklamu, etický kodex, praktické příklady arbitrážní komise RPR
• případové studie
• diskuse

Více informací a možnost registrace zde - http://www.icc-cr.cz/cs/akce/nekalosoutezni-a-reklamni-pravo-prakticke-aspekty?type=1

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www.icc-cr.cz/cs/akce/nekalosoutezni-a-reklamni-pravo-prakticke-aspekty?type=1
Soubory:
Zpět na seznam akcí