Partners4Innovation – „Dejte hlavy dohromady“

Datum konání:01. 3. 2017
Místo:Výstaviště Brno, pavilon B
Zaměření:vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti
Typ:Kooperační akce při Veletrhu Věda Výzkum Inovace
Popis:

Regionální hospodářská komora Brno v rámci projektu Enterprise Europe Network a ve spolupráci s pořadateli 2. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace připravili doprovodnou kooperační akci veletrhu s názvem Partners4Innovation. Tato B2B platforma Vám umožňuje nejen exkluzivní propagaci Vaší společnosti, Vašich produktů a myšlenek na webovém portálu akce, ale také možnost rezervace obchodních schůzek s vybranými vystavovateli či návštěvníky veletrhu v časovém předstihu.

Organizátor:Regionální hospodářská komora Brno/EEN Brno
Kontakt:

Radek Kopecký, tel.: 532 194 922, e-mail: kopecky@rhkbrno.cz

Cíl akce, další informace:

Osobní jednání nejen s českými firmami, vědeckými institucemi, ústavy apod. Vám nabízí nové možnosti spolupráce a rozšíření Vašich obchodních aktivit, vědeckých činností, projektů. Naplánované schůzky se můžou odehrávat na Vašem stánku nebo u jednacích stolů v prostorách akce Partners4Innovation. Každý účastník obdrží včas svůj časový rozvrh schůzek.
Jak se zaregistrovat?
• Navštivte webovou stránku https://www.b2match.eu/p4i2017/
• Klikněte na zelené poličko „Register for this event“ na pravé straně obrazovky
• Vyplňte požadované údaje Vašeho firemního profilu, zveřejněte své obchodní zaměření a Vaši nabízenou či poptávanou formu spolupráce. Čím podrobnější je Váš profil, tím lépe.
ÚČAST na akci je ZDARMA! Akce je organizována v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.

Zobrazit na mapě:mapa
Další informace:http://www2016.rhkbrno.cz/kalendar-akci/dejte-hlavy-dohromady
Soubory:
Zpět na seznam akcí